1500-woltowy przekaźnik SSR o prądzie upływu 10 nA

Produkt firmy:

Broadcom Inc.

Kategoria produktu: Podzespoły półprzewodnikowe

ASSR-601J to wysokonapięciowy przekaźnik SSR z optyczną barierą izolacyjną i wyjściem MOSFET, pozwalający wydłużyć czas bezawaryjnej pracy w aplikacjach korzystających dotąd z przekaźników elektromechanicznych. Charakteryzuje się on bardzo małym prądem upływu, wynoszącym zaledwie 10 nA przy napięciu pracy 1000 V.

Może znaleźć zastosowanie m.in. w układach pomiaru rezystancji paneli słonecznych, akumulatorów i uzwojeń silników oraz w ogranicznikach prądu rozruchowego falowników. ASSR-601J stanowi ekwiwalent przekaźnika elektromechanicznego 1-Form-A. Zawiera stopień wejściowy z diodą AlGaAs LED sprzężony optycznie z wysokonapięciowym detektorem opartym na matrycy szybkich fotodiod, a także stopień sterujący i dwa wysokonapięciowe tranzystory MOSFET w stopniu wyjściowym.

Zamyka się (zwiera kontakty) przy minimalnym wejściowym prądzie sterowania równym 10 mA, natomiast rozwarcie kontaktów następuje po obniżeniu się napięcia wejściowego poniżej 0,4 V. Układ jest zamykany w obudowie SOIC-16. Jego wzmocniona izolacja i duża niezawodność pozwalają na zastosowania w motoryzacji i wysokotemperaturowych instalacjach przemysłowych.

Pozostałe parametry ASSR-601J:

  • zakres temperatur pracy: -40...+110°C,
  • napięcie przebicia, VOFF: 1500 V @ IDSS=250 μA,
  • rezystancja wewnętrzna: RON<250 Ω @ IO=50 mA,
  • czas włączania/wyłączania: TON<4 ms, TOFF<0,5 ms,
  • maks. napięcie pracy: 1414 VPEAK,
  • wytrzymałość izolacji: 5000 VRMS przez 1 min., zgodnie z UL1577.