2- i 3-amperowe konwertery DC-DC step-down w miniaturowych obudowach SMD

Produkt firmy:

Diodes Incorporated

Kategoria produktu: Podzespoły półprzewodnikowe

Firma Diodes dodaje do oferty miniaturowych przetwornic DC-DC step-down cztery nowe wersje: 2-amperowe AP3445 i AP3445L oraz 3-amperowe AP3441 i AP3441L. Pracują one w zakresie napięć wejściowych od 2,5 do 5,5 V, a ich napięcie wyjściowe może być programowane dzielnikiem rezystorowym w zakresie od 0,6 do 5,5 V. Praca w trybie PWM ze stałą częstotliwością taktowania zapewnia dużą stabilność i szybką odpowiedź impulsową. AP3445/L i AP3441/L nie wymagają żadnych zewnętrznych elementów kompensujących.

Charakteryzują się sprawnością sięgającą 95% i poborem prądu w stanie spoczynkowym wynoszącym typowo 40 µA. Wersje oznaczone sufiksem "-L" zawierają zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia uaktywniane w momencie, gdy napięcie wyjściowe >120% wartości dopuszczalnej przez czas >40 µs. W takiej sytuacji tranzystory wyjściowe zostają wyłączone, a układ wchodzi w stan latch off trwający do momentu ponownego włączenia zasilania lub podania impulsu na wejście Enable.

Ponadto, wszystkie przetwornice z nowej oferty zawierają zabezpieczenie podnapięciowe, wejściowe nadnapięciowe, zwarciowe i termiczne. Programowanie napięcia wyjściowego odbywa się za pomocą zewnętrznego dzielnika rezystorowego. AP3445/L i AP3441/L są zamykane w obudowach odpowiednio SOT23-6 i W-DFN2020-8. Mogą pracować w przemysłowym zakresie temperatur otoczenia.