Dwukanałowy przełącznik SPST o paśmie 580 MHz i małej rezystancji wewnętrznej

Produkt firmy:

Analog Devices, Inc.

Kategoria produktu: Podzespoły półprzewodnikowe

ADG7421F to niskonapięciowy, dwukanałowy przełącznik SPST o paśmie 580 MHz (-3 dB) i małej rezystancji wewnętrznej, przeznaczony do zastosowań w awionice, testerach ATE, systemach akwizycji danych, systemach komunikacyjnych i aparaturze pomiarowej. Zawiera zabezpieczenie nadnapięciowe na liniach wejściowych oraz zabezpieczenie przed wyłączeniem zasilania (linie wejściowe są wtedy przełączanie w tryb wysokiej impedancji). Przy włączonym zasilaniu, gdy napięcia na liniach wejściowych Sx wykraczają poza poziom VDD lub VSS o wartość progową VT, przełącznik automatycznie wyłącza się i ustawia aktywny stan logiczny na wyjściu FF (fault flag).

ADG7421F jest odporny na przepięcia wejściowe do ±60 V zarówno przy włączonym, jak i przy wyłączonym zasilaniu. Włącza się po podanie "1" logicznej na wejście sterujące, umożliwiając dwukierunkowe przesyłanie sygnału analogowego o napięciu z zakresu od VSS+0,1 V do VDD−0,55 V (przy napięciu zasilania równym 5 V). Współpracuje z układami logicznymi zasilanymi napięciem od 1,8 V. Charakteryzuje się małą rezystancją kanału, wynoszącą typowo 12 Ω. Może być zasilany pojedynczym lub podwójnym napięciem z zakresu 1,8...5,5 V i ±1,8...±2,5 V. Zapewnia odporność na wyładowania ESD do 3 kV (HBM). Jest zamykany w obudowie LFCSP-10 o powierzchni 3 x 2 mm.

Zapytania ofertowe
Dwukanałowy przełącznik SPST o paśmie 580 MHz i małej rezystancji wewnętrznej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Dwukanałowy przełącznik SPST o paśmie 580 MHz i małej rezystancji wewnętrznej
Firma: Analog Devices, Inc.
Kategoria: Podzespoły półprzewodnikowe
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).