Szybki, izolowany komparator okienkowy z funkcją latch i regulowanym napięciem progowym

AMC23C12 to komparator okienkowy ze wzmocnioną izolacją, charakteryzujący się krótkim czasem odpowiedzi, regulowanym napięciem progowym i wbudowaną funkcją latch. Wyjście z otwartym drenem jest oddzielone od obwodów wejściowych barierą izolacyjną do 5 kV rms (zgodnie z VDE V 0884-11 i UL1577).

Okienko porównawcze układu jest wycentrowane wokół 0 V co oznacza, że wyjście zostaje aktywowane, gdy wartość bezwzględna napięcia wejściowego wykracza poza zaprogramowaną wartość progową. Może być ona programowana w zakresie od 20 mV do 300 mV za pomocą zewnętrznego rezystora, co oznacza dostępną szerokość okna od ±20 mV do P300 mV. Gdy napięcie na wejściu VREF przekracza 550 mV, komparator napięcia ujemnego jest dezaktywowany i funkcjonuje jedynie komparator dodatni, a napięcie referencyjne może wynosić do 2,7 V. Tryb ten może być przydatny np. do monitorowania źródła napięcia zasilania.

Wyjście z otwartym drenem może pracować w trybie Transparent lub Latch (wejście LATCH odpowiednio w stanie niskim lub wysokim). W trybie Transparent wyjście układu jest przełączane w stan niski, gdy napięcie wejściowe wykracza poza dodatnią lub ujemną wartość progową. W trybie Latch dzieje się analogicznie, przy czym powrót wyjścia z powrotem w stan wysoki jest możliwe dopiero po podaniu niskiego stanu logicznego na wyjście LATCH.

Ważniejsze parametry:

  • zakres napięcia zasilania sekcji wejściowej: 3...27 V,
  • zakres napięcia zasilania sekcji wyjściowej: 2,7...5,5 V,
  • szerokość okna komparatora okienkowego: od ±20 mV do ±300 mV,
  • szerokość okna komparatora dodatniego: od 600 mV do 2,7 V,
  • błąd napięcia progowego: ±1% (maks.) @ 250 mV,
  • czas propagacji: 290 ns,
  • CMTI: min. 55 kV/μs,
  • zakres temperatury pracy: -40...+125°C.

AMC23C12 jest produkowany w obudowie SOIC-8.

Zapytania ofertowe
Szybki, izolowany komparator okienkowy z funkcją latch i regulowanym napięciem progowym
Zapytanie ofertowe