Układ PMIC do aplikacji energy harvest o małej liczbie elementów współpracujących

NEH2000BY to kolejny układ PMIC z oferty firmy Nexperia, umożliwiający ładowanie akumulatora lub kondensatora energią zebraną z otoczenia, np. ze źródła fotowoltaicznego. Może zostać wykorzystany do realizacji miniaturowych urządzeń elektronicznych, niewymagających współpracy z baterią ani akumulatorem. Znacznie ułatwia projektowanie aplikacji energy harvest, które mogą być dzięki niemu nawet 20-krotnie mniejsze i nie wymagają przeprowadzania ręcznej optymalizacji. Dodatkowo, nie zawiera cewek indukcyjnych, co ułatwia projektowanie płytek drukowanych oraz pozwala zmniejszyć ich wymaganą powierzchnię i liczbę podzespołów. Kompletny układ zasilania na bazie NEH2000BY może zostać zrealizowany na powierzchni zaledwie 12 mm².

Aby zapewnić maksymalną sprawność konwersji, aplikacje energy harvest muszą być w stanie dostosować się do wahań energii pobieranej z otoczenia. NEH2000BY realizuje adaptacyjny algorytm śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT), optymalizujący sposób przesyłania zebranej energii i pozwalający osiągnąć sprawność konwersji nawet do 80%. Ten unikalny algorytm łączy szybkość z dokładnością, identyfikując punkt MPP z interwałem 0,7 s - znacznie szybciej, niż jakikolwiek dostępny obecnie odpowiednik. Maksymalizuje to ilość energii pozyskiwanej z otoczenia, znacznie poszerzając zakres zastosowań układu. Ponadto, dzięki funkcji samooptymalizacji i zdolności do autonomicznej pracy, bez konieczności programowania, NEH2000BY ułatwia pracę projektantów urządzeń zasilanych energią otoczenia.

Układy energy harvesting z oferty firmy Nexperia mogą znaleźć zastosowanie w aplikacjach o poborze mocy rzędu kilku mW. Przykładem mogą być bezprzewodowe węzły IoT, inteligentne tagi i elektroniczne etykiety w handlu. NEH2000BY charakteryzuje się zakresem pobieranej energii od 35 μW do 2 mW. Jest zamykany w obudowie QFN-16 o wymiarach 3 x 3 x 0,75 mm i może pracować w temperaturze otoczenia od -40 do +85°C. Zapewnia odporność na wyładowania ESD do co najmniej 2 kV (HBM).

Zapytania ofertowe
Układ PMIC do aplikacji energy harvest o małej liczbie elementów współpracujących
Zapytanie ofertowe