Poczwórny 8-amperowy regulator µModule rodziny Silent Switcher o wymiarach 12 x 6 x 3,54 mm

LTM4710-1 to jeden z najnowszych regulatorów napięcia rodziny µModule z oferty firmy Analog Devices, zawierający 4 niezależne wyjścia, każde o wydajności prądowej 8 A. Układ akceptuje napięcie wejściowe z zakresu od 2,5 do 5,5 V, natomiast jego napięcia wyjściowe mogą być programowanie za pomocą zewnętrznych rezystorów w zakresie 0,5...3,6 V. Całkowity błąd napięcia wyjściowego wynosi ±1,5%.

LTM4710-1 pracuje z częstotliwością taktowania od 1 do 5 MHz. Wykazuje dużą sprawność energetyczną i mały poziom generowanych zaburzeń elektromagnetycznych - w tym zakresie spełnia wymogi normy CISPR32 Class B. Jest układem łatwym w implementacji, którego architektura wewnętrzna obejmuje kontrolery, wysokoprądowe tranzystory MOSFET, cewki, czujnik temperatury i zestaw niezbędnych elementów pasywnych. Całość zamknięto w obudowie LGA o wymiarach zaledwie 12 x 6 x 3,54 mm. W aplikacjach wysokoprądowych istnieje możliwość równoległego łączenia wyjść.

Zakres zastosowań LTM4710-1 obejmuje głównie systemy zasilania układów ASIC, FPGA i procesorów DSP.

Zapytania ofertowe
Poczwórny 8-amperowy regulator µModule rodziny Silent Switcher o wymiarach 12 x 6 x 3,54 mm
Zapytanie ofertowe