Logarytmiczny wzmacniacz transimpedancyjny o zakresie dynamicznym 188 dB

ADL5308 to logarytmiczny wzmacniacz transimpedancyjny o zakresie dynamicznym 188 dB (10 pA...25 mA), przeznaczony do zastosowań w czujnikach mocy optycznej i wzmacniaczach EDFA (Erbium-doped fiber amplifiers). Zawiera skompensowane termicznie wyjście o napięciu proporcjonalnym do logarytmu współczynnika prądu wejściowego do prądu na wejściu referencyjnym INP, generowanym przez źródło wewnętrzne lub doprowadzanym ze źródła zewnętrznego do linii IREF. Czułość i wartość referencyjna są precyzyjnie stabilizowane na poziomie odpowiednio 200 mV/dekadę i 10 pA. Wyjście układu, charakteryzujące się małą impedancją, zapewnia wystarczającą wydajność prądową do bezpośredniego sterowania wejść przetworników A/C, natomiast wewnętrzne wzmocnienie może być regulowane dzielnikiem prądowym.

ADL5308 wymaga minimalnej liczby elementów zewnętrznych. Charakteryzuje się pasmem 970 kHz @ IINP=10 nA, płaską charakterystyką częstotliwościową i krótkim czasem odpowiedzi.

Pozostałe parametry:

  • czas narastania/opadania: <2,4 μs,
  • czas stabilizacji: <3,5 μs,
  • czułość: 200 mV/dekadę,
  • błąd logarytmiczny: ±0,2 dB @ 25°C (IINP od 10 nA do 1 mA),
  • PSRR: 34 dB @ 20 kHz, IINP=10 nA.

ADL5308 jest zamykany w obudowie LGA-14 o powierzchni 3 x 2 mm. Może pracować w szerokim zakresie temperatury otoczenia od -40 do +105°C.

Zapytania ofertowe
Logarytmiczny wzmacniacz transimpedancyjny o zakresie dynamicznym 188 dB
Zapytanie ofertowe