Układ diody idealnej do zabezpieczeń przed odwróceniem polaryzacji i przepływem prądu wstecznego

MAX17614 to układ diody idealnej, pozwalający zrealizować zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji napięcia zasilania i przepływem prądu wstecznego, charakteryzujący się wydajnością prądową 3 A i szerokim zakresem napięcia wejściowego od 4,5 do 60 V. Zawiera on dwa tranzystory n-FET z diodami zabezpieczającymi, połączone szeregowo w układzie przeciwsobnym, ogranicznik prądu wyjściowego oraz zabezpieczenia podnapięciowe, nadnapięciowe i termiczne. Stopień wejściowy jest zabezpieczony przed przepięciami do +60V i -65 V. Poziom progowy zabezpieczenia podnapięciowego może być programowany na dowolnej wartości z zakresu 4,5...59 V, a nadnapięciowego w zakresie od 5,5 do 60 V. Układ zawiera też wejście Enable, umożliwiające zdalne odcięcie lub podłączenie zasilania do obciążenia. Zapewnia krótki czas reakcji na przepływ prądu wstecznego (140 ns).

MAX17614 umożliwia programowanie wartości progowej ogranicznika prądowego w zakresie od 0,15 do 3 A za pomocą zewnętrznego rezystora oraz udostępnia 3 tryby pracy ogranicznika: autoretry, continuous i latch-off. Zawiera wyjście FLAG, sygnalizujące zadziałanie któregoś z wewnętrznych zabezpieczeń. Dokładność zaprogramowanej wartości progowej prądu ogranicznika wynosi ±3,3% w całym zakresie dopuszczalnej temperatury pracy od -40 do +125°C.

Układ jest zamykany w 20-wyprowadzeniowej obudowie TQFN-EP o powierzchni 4 x 4 mm. W ofercie Analog Devices jest też dostępny zestaw ewaluacyjny o symbolu MAX17614EVKIT#.

Zapytania ofertowe
Układ diody idealnej do zabezpieczeń przed odwróceniem polaryzacji i przepływem prądu wstecznego
Zapytanie ofertowe