Ultra-energooszczędny konwerter DC-DC do systemów energy harvesting

Kategoria produktu: Podzespoły półprzewodnikowe

R1800 to konwerter DC-DC buck o bardzo małym poborze prądu w stanie spoczynkowym, adresowany do urządzeń IoT zasilanych energią z systemów energy harvesting, przetwarzających światło, ciepło lub wibracje na prąd elektryczny. R1800 wymaga minimalnej mocy startowej 0,72 W, a w stanie spoczynkowym pobiera zaledwie 144 nA prądu zasilania.

Zapewnia sprawność sięgającą 90% i wydajność prądową 1 mA. Akceptuje napięcia wejściowe z zakresu od 2,0 do 5,5 V. Jego napięcie wyjściowe jest ustalane fabrycznie i może wynosić od 2,0 do 4,5 V w krokach co 0,1 V.

Jest stabilizowane z dokładnością 3%. R1800 zawiera kontroler zapewniający pracę w punkcie maksymalnego transferu mocy oraz zabezpieczenie przed odwróceniem przepływu prądu.

Wymaga tylko 3 elementów zewnętrznych. Jest zamykany w 12-wyprowadzeniowej obudowie SMD o wymiarach 3,0 x 2,7 x 0,6 mm.