Czwartek, 21 czerwca 2018

Elektryczność statyczna - szkolenie dla Koordynatorów ESD

CEL SZKOLENIAWiedza teoretyczna i praktyczna niezbędna na stanowisku koordynatora ESD. Zajęcia realizowane w oparciu o materiały szkoleniowe IPC, normy PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 oraz ANSI/ESD S.20.20-2007.CHARAKTERYSTYKALiczba godzin: 12PROGRAM SZKOLENIAPodstawowe informacje o wyładowaniach elektrostatycznych (ang. ESD) i przepięciach elektrycznych (ang. EOS)Teoria mechanizmów elektryzacjiElementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ang. ESDS)Środki ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymiWymagania dotyczące tworzenia i użytkowania stref zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ang. EPA)Wysokie napięcie w strefie EPAOdpowiedzialność pracowników za stosowanie środków ochronyRola Koordynator ESDSzkolenia personeluMateriały szkoleniowe i instruktażowe IPCOmówienie wymagań dotyczących przeprowadzania audytów stref EPATworzenie raportów zgodnie z zaleceniami międzynarodowymiDokonywanie pomiarów i redagowanie sprawozdańEgzamin teoretyczno-praktyczny 

Elektryczność statyczna - szkolenie dla Koordynatorów ESD
http://www.ipctraining.pl/pokaz_produkt.php?id=88

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również