SolidWorks Electrical – jako narzędzie nowej generacji służące do projektowania instalacji

| Technika

Praca związana z projektowaniem instalacji elektrycznych nie jest łatwa. Z jednej strony projektant musi wziąć pod uwagę wszystkie komponenty elektryczne niezbędne do wykonania układu, z drugiej właściwie rozplanować całość na rzeczywistym obiekcie. Oprócz tych podstawowych zadań, wymagania stawiane programom inżynierskim są obecnie znacznie wyższe. Dlatego współczesne oprogramowanie powinno zagwarantować szerszą niż podstawową funkcjonalność, którą jest rysowanie schematów elektrycznych czy opis poszczególnych komponentów.

SolidWorks Electrical – jako narzędzie nowej generacji służące do projektowania instalacji

Zaawansowanym narzędziem spełniającym te kryteria jest SolidWorks Electrical, który jest zestawem narzędzi służącym do projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo (Computer-Aided Engineering – CAE). Stanowi on integralną część oferty rozwiązań do projektowania i symulacji z rodziny SolidWorks firmy Dassault Systemes, którego znajomość jest powszechna a cechy cenione w branży konstrukcyjnej przy projektowaniu elementów mechanicznych.

SolidWorks Electrical Schematic

Electrical Schematic spełnia wysokie wymogi, gdyż pozwala między innymi na szczegółowe określenie niezbędnych, realnych podczas projektu komponentów elektrycznych, w tym między innymi czujników, źródeł zasilania czy napędów. Oprogramowanie występuje w dwóch wersjach, to znaczy Professional oraz jego uproszczona wersja, czyli wersja Standard. Na uwagę zasługuje dostęp do bazy danych różnych producentów, z której istnieje możliwość pobrania gotowych rozwiązań. Zadanie to realizuje rozbudowana i zintegrowana "Biblioteka komponentów dla producentów". Kolejną ciekawą funkcjonalnością jest umiejętność zarządzania szczegółowymi schematami zasilania, sterowania oraz komponentami PLC. Z tego poziomu możemy również określić typowe moduły we/wy, które dołączone są do sterowników. Przydatną funkcją jest również możliwość opisu listew zaciskowych, której stosowanie znacznie upraszcza pracę użytkownika i wspomaga przy prawidłowym projektowaniu połączeń. Z kolei w wersji Professional zastosowano ponadto funkcjonalność tworzenia rysunków hydraulicznych i pneumatycznych. Istotne znaczenie ma także opcja tworzenia raportów w postaci list materiałowych oraz list przewodów i kabli. Wersja ta ma również wydajne narzędzia do rysowania, kontroli i dokumentowania projektu.

 
Rys. 1. Schematic

SolidWorks Electrical Professional

Najbardziej rozbudowaną wersją jest Electrical Professional, która zawiera rysunki w formacie 2D i 3D. Oprogramowanie w tej formie umożliwia integrację danych elektrycznych z mechaniką. Pozwala to na uzyskanie dodatkowej funkcjonalności, która znacznie wpływa na czas projektowania, a poprzez "inteligentne" funkcje potrafiłączyć w całość projekty oraz udostępniać wizualizacje 3D.

 
Rys. 2. SolidWorks Electrical

Zsynchronizowane, dwukierunkowe środowisko ułatwia współpracę, a integracja danych umożliwia użytkownikowi dokładne zaplanowanie tras przewodów. Funkcjonalność tę można uzyskać dzięki SolidWorks Electrical 3D.

W przypadku drogich rozwiązań kablowych pozwala znacznie ograniczyć koszty już na etapie projektowania. Kolejną zaletą jest wspólna praca przeprowadzana przez projektantów mechaniki i elektryki w tym samym środowisku. Takie rozwiązanie ma szereg zalet, między innymi nie dopuszcza do rozbieżności w zakresie wersji projektu, co z kolei wpływa na spójność danych i dostęp do aktualnych wersji rysunków i schematów. Integracja danych pomaga także dobrać odpowiednie obudowy szaf sterowniczych, które będą mieściły się w przeznaczonej na ten cel przestrzeni. Ułożenie kabli wewnątrz szafy elektrycznej nie jest też bez znaczenia. Wizualizacja 3D obrazuje najbardziej optymalne ułożenie przewodów wewnątrz skrzynki elektrycznej, co daje możliwość uniknięcia ewentualnych kolizji oraz dobrania odpowiedniej ich długości. Wizualizacja i integracja danych ułatwia także projektowanie tras korytek kablowych, z podziałem nawet na ich przeznaczenie.

 

Grzegorz Cuber, FAE Computer Controls

 

Computer Controls Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 1
tel. 33 485 94 90, faks 33 472 04 20
info@ccontrols.pl, www.ccontrols.pl

Zobacz również