Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

| Szkolenie

Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

Osoby:

 • kierownictwo techniczne, kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
  projektanci elektrycy, elektronicy i automatycy, pracownicy inżynieryjni zajmujący się prefabrykacją rozdzielnic i sterownic,
 • handlowcy firm będących producentami sprzętu elektrycznego,
 • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
  służby utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
  technolodzy, inżynierowie produkcji,
  pracownicy kontroli jakości,
 • inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
  inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

 

Firmy:

 • zajmujące się prefabrykacją sterownic i rozdzielnic niskiego napięcia,
 • zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową), producenci i użytkownicy maszyn i urządzeń elektrycznych, importerzy inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń, jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

Umiejętności/kompetencje:

 • wykorzystania norm zharmonizowanych celem spełnienia wymagań dyrektyw,
 • zarządzania procesem projektowania i realizacji rozdzielnic i sterownic celem uzyskania zgodności z wymaganiami oznaczenia CE,
 • dokumentowania procesu oceny zgodności w zakresie rozdzielnic i sterownic,
 • posługiwania się i wykorzystania norm z serii EN 60204 i EN 61439,
 • sporządzania dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywy MD, LVD i EMC w odniesieniu do układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych,
 • określania poprawności dokumentów poddostawców i przekazywanych klientom wraz z wyrobem,
 • wykorzystania metod optymalizacji kosztów produkcji wyrobów spełniających wymagania,
 • wykorzystania zasad sztuki i dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie niniejszego szkolenia,
 • usystematyzują wiedzę w zakresie badań wyrobów pod względem elektrycznym.

Zobacz również