Nowe funkcje w Altium Designer 22

| Technika

Pod koniec ubiegłego roku firma Altium opublikowała nową wersję swojego sztandarowego produktu do projektowania PCB – Altium Designer 22.

Nowe funkcje w Altium Designer 22
 
Fot. 1. Odnośniki połączeń w symbolach arkuszy schematu

Producent wraz z wprowadzeniem Altium Designer 21 zmienił sposób publikacji aktualizacji programu. Od roku aktualizacje oraz nowe funkcjonalności w programie są dostarczane na bieżąco, mniej więcej w miesięcznych odstępach. Nowa wersja programu jest więc bezpośrednim rozwinięciem i kontynuacją poprzedniej wersji programu. Oczywiście, wraz z nową odsłoną programu udostępniono szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki. Poniżej omówiono główne zmiany, jakie wprowadzono.

Odnośniki połączeń w symbolach arkuszy schematu

 
Fot. 2. Możliwość wyboru docelowego obiektu podczas nawigacji w dokumencie PDF

W wersji AD 21 wprowadzono możliwość stosowania automatycznych odnośników połączeń dla obiektów typu Port i Off -sheet Connector, co pozwala na łatwe śledzenie sygnałów w projektach wieloarkuszowych. Altium Designer 22 rozszerza tę funkcjonalność o możliwość prezentacji odnośników dla wejść arkusza (Sheet Entry) w symbolu arkusza (Sheet Symbol).

Odnośniki są obsługiwane w wygenerowanych dokumentach PDF, co ułatwia bezpośrednio nawigowanie po połączeniach pomiędzy arkuszami schematu w tego typu plikach.

Nowy panel Gloss And Retrace

 
Fot. 3. Panel Gloss And Retrace

Panel został wprowadzony, by dać użytkownikowi większą kontrolę nad ustawieniami, podczas korzystania z poleceń Route » Gloss Selected i Route » Retrace Selected. Opcja Gloss służy do optymalizacji ścieżek, między innymi poprzez jej skrócenie czy zmniejszenie liczby segmentów. Opcja Retrace pozwala na zmianę istniejących ścieżek w zakresie wprowadzonych ustawień, jednak w odróżnieniu od Gloss, nie powoduje zmiany jej położenia. Ustawienia w panelu mają zastosowanie wyłącznie dla wymienionych poleceń. Opcje Gloss podczas interaktywnego prowadzenia czy przeciągania ścieżek są definiowane osobno, w panelu Properties.

Obsługa przelotek IPC-4761

W Altium Designer 22 wprowadzono obsługę przelotek zgodnych z normą IPC-4761. W zależności od typu przelotki IPC-4761, do projektu automatycznie zostaną dodane dodatkowe warstwy mechaniczne z wymaganymi kształtami na tych warstwach.

Informacje te są przekazywane do wszystkich typów danych wyjściowych – wydruków PCB, Gerber, Gerber X2, ODB++ czy IPC-2581.

Automatyczna aktualizacja oznaczeń w regułach projektowych

Kolejną przydatną zmianą wprowadzoną w Altium Designer 22 jest automatyczna aktualizacja oznaczeń komponentów w regułach projektowych. Jeśli w regułach projektowych zostanie użyte oznaczenie komponentu, to po jego zmianie w projekcie (przez reanotację, uaktualnienie poprzez proces ECO czy też ręczną zmianę na PCB) oznaczenie takiego komponentu zostanie automatycznie zaktualizowane w regułach projektowych.

 
Fot. 5. Aktualizacja oznaczeń w regułach

Obsługa otworów stopniowych i sfazowanych

 
Fot. 6. Otwór z fazowaniem i otwór stopniowy

Nowy Altium Designer 22 wprowadza obsługę otworów z fazowaniem (countersink) i otworów stopniowych (counterbore), pozwalających na stworzenie otworu, w którym można schować łeb śruby z łbem stożkowym lub płaskim.

Oprogramowanie dostarcza wiele mniejszych zmian, takich jak zmiany w interaktywnym prowadzeniu ścieżek, dodawanie wirtualnego BOM do projektu, widoczność komentarzy dla usuniętych dokumentów czy ulepszenia w symulacji obwodu. Lista wszystkich zmian wprowadzonych w nowej wersji programu jest dostępna w sekcji dokumentacji na stronie www.altium.com.

 

Dariusz Polus, ekspert techniczny

Computer Controls,
tel. 33 485 94 90
www.ccontrols.net/pl

 

Zobacz również