Mieszanie złączy różnych producentów w instalacji PV, czyli jak narobić sobie kłopotów

| Technika

Nie tylko dobór wysokiej jakości komponentów, ale także ich prawidłowa obsługa odgrywa kluczowe znaczenie dla rentowności instalacji PV. Jednym z często występujących zagrożeń prawidłowego działania instalacji PV są jej uszkodzenia w wyniku mieszania złączy różnych producentów. Liczne badania potwierdzają, że mieszanie złączy znacznie zwiększa ryzyko techniczne oraz prawne systemu PV. Innym, równie istotnym zagrożeniem prawidłowego funkcjonowania instalacji jest nieprawidłowe zaciśnięcie metalowego kontaktu na przewodzie. W tym artykule szerzej omówimy te dwa aspekty, kluczowe dla działania systemu PV oraz opłacalności inwestycji.

Mieszanie złączy różnych producentów w instalacji PV, czyli jak narobić sobie kłopotów

Stosowanie złączy różnych producentów może szybko spowodować zagrożenie elektryczne. Ważne jest, aby w procesie instalacji od modułu do falownika zawsze używać gniazd i wtyków tej samej marki. Czynniki powodujące niekompatybilność złączy PV:

  • różnice w procesie produkcji i standardach jakości,
  • różne strefy tolerancji odpowiedzialne za zapewnianie szczelności oraz wystarczająco duże siły docisku,
  • brak kompatybilności chemicznej wszystkich surowców (w tym materiałów produkcyjnych i pomocniczych),
  • zmiany procesu produkcyjnego bez uwzględnienia możliwych interakcji,
  • ignorowanie faktu, że certyfikacja i normy są wydawane dla jednego produktu od jednego producenta. Nie mogą one być swobodnie stosowane przez innych producentów,
  • wadliwa technologia i materiał produktu.
 
Rys. 1. Wykres rosnącej temperatury i rezystancji styku w wyniku mieszania złączy

Istnieją różne normy (instalacyjne UL1703 i IEC62548) oraz przepisy, które zabraniają mieszania ze sobą złączy różnych marek. Również analizy danych z istniejących instalacji PV bardzo wyraźnie dowodzą, że nie ma kompatybilności pomiędzy złączami różnych producentów.

Ponadto mieszanie złączy powoduje brak spełnienia wymogów certyfikacji wg normy produktowej EN50521. Należy pamiętać, że skierowanie sprawy do sądu, np. w przypadku pożaru, wiąże się z dużymi kosztami i długotrwałymi uciążliwościami dla instalatora, nieprzestrzegającego norm.

Wspomniane wcześniej zagrożenia mogą również wystąpić z powodu mieszania złączy.

 
Rys. 2. Wykres rezystancji w miejscu zaciśnięcia

Istnieje wielu producentów, którzy twierdzą, że produkują podzespoły "kompatybilne ze Staűbli". Jednak mieszanie złączy nie jest dozwolone w żadnych okolicznościach i może prowadzić do poważnych szkód. Łączenie oryginalnych komponentów MC4 ze złączami MC4 innych marek powoduje: wyższą temperaturę i ekstremalnie rosnącą rezystancję styków produktów konkurencji, potwierdzoną w testach TCT – cykli temperaturowych, DH – Damp-Heat.

Nieprawidłowa instalacja i zaciskanie

Kolejnym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania i rentowności instalacji fotowoltaicznej może być niepoprawna instalacja. Często jej przyczyną jest nieprawidłowe zaciśnięcie.

 
Rys. 3. Obszar zaciśnięcia nie jest jednolity

W celu wyeliminowania tego zagrożenia zalecamy zawsze używanie certyfikowanych zaciskarek oraz zadbanie o prawidłowy i bezpieczny montaż. Niepełne zaciśnięcie i zbyt mała siła zaciskania mogą prowadzić do:

  • niespełnienia kryteriów ujętych w normach,
  • niestabilnej rezystancji styków,
  • braku gazoszczelności.

Wadliwy montaż może też spowodować problemy i zagrożenia wymienione już wcześniej.

Oryginalne złącze vs złącze niskiej jakości

Oryginalne złącze Staübli MC4 jest całkowicie stabilne temperaturowo: dzięki wypróbowanej i przetestowanej technologii Multilam nie dochodzi do wydzielania ciepła. Z kolei stosowanie złączy o niskiej jakości jest bardzo ryzykowne, co ilustruje silnie rosnąca krzywa rezystancji styku i temperatury.

 
Rys. 4. Wykres rosnącej rezystancji styku i temperatury z powodu niskiej jakości złącza

Oryginalne złącza Staübli w celu zagwarantowania najwyższej jakości mają zastosowaną zaawansowaną technologię Multilam. Stały nacisk zapewnia długoterminową stabilność połączenia. Opatentowana lamelka Multilam to w rezultacie duża siła kontaktu, a tym samym niska rezystancja styku. Zapewnia to bezpieczeństwo i długą żywotność oraz znacznie zmniejsza przestoje i koszty serwisowania. Ponadto ryzyko utraty zasilania i powstania gorących punktów lub pożaru, które doprowadzą do ogromnych kosztów odbudowy, ograniczone jest do minimum.

Konsekwencje złego wyboru to mniejszy uzysk i zagrożenie bezpieczeństwa, przestoje, większe straty i koszty serwisu, uszkodzenie innych elementów/systemu, wysokie koszty serwisu i wymiany oraz ryzyko odpowiedzialności prawnej i sporów.

 

 

Semicon
tel. 22 615 83 40
www.semicon.com.pl,
fotowoltaika@semicon.com.pl

Zobacz również