EuMW 2024 - targi i wystawa technologii mikrofalowych

| Targi zagraniczne

Coroczne europejskie targi EuMW są zdecydowanie największymi targami RF i technologii mikrofalowych w Europie. Odbywają się w połączeniu z konferencjami, obejmując także serię seminariów technicznych i warsztatów prezentujących produkty i procesy komercyjne.

EuMW 2024 - targi i wystawa technologii mikrofalowych

27. edycja Europejskiego Tygodnia Mikrofalowego (EuMW 2024) odbędzie się w Paryżu, w dniach 22-27 września 2024 r., kontynuując serię niezwykle udanych wydarzeń, które rozpoczęły się w roku 1998. EuMW 2024 obejmuje trzy konferencje zlokalizowane w jednej lokalizacji:

  • The European Microwave Conference (EuMC),
  • The European Microwave Integrated Circuits Conference (EuMIC),
  • The European Radar Conference (EuRAD).

Ponadto EuMW 2024 obejmuje Forum Obronności, Bezpieczeństwa i Przestrzeni Kosmicznej (Forum on Defence, Security and Space), Forum Motoryzacyjne (Automotive Forum) czy Forum 6G (6G Forum). EuMW 2024 zapewnia możliwość wzięcia udziału w konferencjach, warsztatach, krótkich kursach i wydarzeniach specjalnych, takich jak Women in Microwave Engineering.

Miejscem EuMW 2024 będzie Paris Convention Centre, 1 place de la Porte de Versailles 75015, Paryż.

źródło: The European Microwave Association