Interphone Service nagrodzony jako organizator pracy bezpiecznej

| Gospodarka Artykuły

Spółka Interphone Service, dostawca usług EMS, zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu w kategorii firm zatrudniających od 50 do 250 osób, w XX konkursie pod nazwą Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem konkursu było dostosowanie istniejących warunków pracy do wymogów przewidzianych przepisami prawa, pozwalających na poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy.

Interphone Service nagrodzony jako organizator pracy bezpiecznej

InterPhone - statuetka Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej

Zobacz również