XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia

| Targi krajowe Artykuły

XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia już od 18 do 20 marca 2014 roku w Targach Kielce. Ubiegłoroczna edycja wystaw ENEX oraz ENEX - Nowa Energia zgromadziła w Targach Kielce 200 wystawców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt z zakresu m.in. odnawialnych źródeł energii, ekologii i pneumatyki i ponad 6.500 zwiedzających, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych wystawców. ENEX 2013 to także 25 branżowych szkoleń i konferencji, w których udział wzięło 1200 osób. Wystawcy, którzy przyjeżdżają na ENEX do Targów Kielce mają możliwość prezentacji maszyn oraz urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych, armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą oraz pojazdów na biopaliwo. Stoiska targowe każdego roku wypełnia najnowocześniejszy sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją istniejących. Także przyszłoroczna edycja targów ENEX i ENEX Nowa Energia przebiegnie pod znakiem wielu ważnych spotkań, konferencji i szkoleń. Na bezpłatne warsztaty zaprasza między innymi Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii – projekt „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii –szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro – małych - średnich przedsiębiorstw w woj. Świętokrzyskim" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia, które w ramach projektu odbędą się podczas targów ENEX dotyczą pięciu bloków tematycznych: „Efektywna gospodarka energetyczna, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie”, „Cykl szkoleń tematycznych o następujących zagadnieniach - mikroinstalacje; instalacje solarne i ogniwa fotowoltaiczne; biogazownie rolnicze i przemysłowe; nowe technologie pozyskiwania energii z biomasy; pompy ciepła i energia geotermalna; energetyka wiatrowa; elektrownie wodne. „Projektowanie innowacyjnych budynków energooszczędnych”. „Wpływ doboru materiałów, technologii i instalacji na energochłonność budynków”. „Efektywność energetyczna w użytkowaniu obiektów budowlanych”

XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia

http://www.targikielce.pl/index.html?k=enex_ne&s=ogolne