wersja mobilna
Online: 543 Wtorek, 2018.01.23

Biznes

IBM odzyskuje zużyte płytki półprzewodnikowe

piątek, 04 kwietnia 2008 09:46

IBM wprowadza w życie koncepcję ponownego wykorzystania zużytych podłoży półprzewodnikowych w procesie produkcji paneli słonecznych opartych na krzemie. Firma ogłosiła ostatnio szczegóły procesu regeneracji, który jest obecnie wdrażany w fabryce w Burlington w stanie Vermont. Nowa technologia umożliwia usuwanie własności intelektualnej z powierzchni krzemu.

Umożliwia to ich ponowne użycie, albo w charakterze wewnętrznych wzorców, albo z przeznaczeniem na sprzedaż dla przemysłu ogniw słonecznych, w produkcji których wykorzystuje się analogiczne płytki krzemowe. Celem IBM jest określenie szczegółów tego procesu i wdrożenie go w przemyśle na szerszą skalę. Poza Burlington koncepcja ta jest obecnie realizowana także w fabryce w East Fishkill.

Niedobory i statystyki

Przedstawiciele ReneSola, jednej z najszybciej rozwijających się firm chińskich związanych z energetyką słoneczną, twierdzą, że jednym z wyzwań przed którymi stoi ta gałąź przemysłu jest poważny niedobór krzemu. Grozi to zahamowaniem gwałtownego rozwoju, który można było obserwować dotychczas w tym sektorze. W związku z tym, aby zapewnić materiały do produkcji, firmy z branży zmuszone są korzystać z materiałów pochodzących z odzysku. Przemysł elektroniczny używa płytek półprzewodnikowych zarówno jako materiału bazowego w produkcji elementów, jak też jako wzorców wykorzystywanych w licznych procesach kontrolnych poszczególnych etapów produkcji. Semiconductor Industry Association szacuje, że dziennie na całym świecie zużywa się około 250000 płytek półprzewodnikowych. IBM z kolei podaje, że około 3,3% z nich jest marnowana, co w skali roku oznacza w przybliżeniu 3mln wyrzucanych płytek. Ponieważ jednak stanowią one formę własności intelektualnej większość z nich nie może być tak po prostu wysłana do zewnętrznych firm, które mogłyby odzyskać cenne surowce. W związku z tym są one zgniatane i wywożone na wysypisko lub też topione i odsprzedawane.

Zielona firma

Zobowiązanie IBM wobec ochrony środowiska obejmuje odzyskiwanie materiałów wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym. Firma wyjaśnia, że proces regeneracji płytek półprzewodnikowych w celu wykorzystania ich później jako materiałów do testowania umożliwia oszczędność energii rzędu 90%. Jest to spowodowane tym, że dzięki zastosowaniu opracowanej technologii nie ma potrzeby produkować nowych płytek przeznaczonych wyłącznie na wewnętrzne potrzeby fabryki. Kiedy odzyskany krzem po ewentualnych dalszych testach staje się znów bezużyteczny, jest on sprzedawany firmom produkującym ogniwa słoneczne. To prowadzi do dalszych oszczędności energii. W zależności od procesu produkcyjnego wdrażanego przez producentów ogniw, korzystanie przez nich z już wstępnie przetworzonego materiału pozwala na oszczędności energii od 30 do blisko 90%, w porównaniu z sytuacją, w której korzysta się z nieużywanych materiałów. Oszczędności energii szacowane w ten sposób można bezpośrednio przełożyć na redukcję ilości dwutlenku węgla wprowadzanego do atmosfery. Ponadto przedstawiciele IBM podkreślają, że program odzysku płytek skutkuje także redukcją wydatków oraz zwiększeniem wydajności. W ten sposób udało się bowiem w roku 2006 w fabryce w Burlington zaoszczędzić ponad 500 tys. dol., a oszczędności, które uda się prawdopodobnie osiągnąć w roku 2007 wyniosą około 1,5 mln dol.

Monika Jaworowska

 

World News 24h

wtorek, 23 stycznia 2018 19:57

According to TrendForce’s latest report many fabs are being built in China with high capital expenditures, attracting attention from the industry. In particular, new fab construction projects like Silan Microelectronics and CanSemi etc. will intensify the competition and expand the production capacity of the industry. TrendForce estimates that China’s production capacity of 300mm wafer will reach nearly 700,000 pieces per month by the end of 2018, a 42.2% increase from the end of 2017; the revenue from China’s entire wafer fabrication industry is expected to reach RMB 176.7 billion in 2018, an annual growth of 27.12%. From 2016 to the end of 2017, the undergoing and planned new fabs in China totaled 28, of which 20 were for 300mm wafers and 8 were for 200mm wafers, says TrendForce.

więcej na: technews.co