wersja mobilna
Online: 543 Sobota, 2018.03.24

Biznes

IBM odzyskuje zużyte płytki półprzewodnikowe

piątek, 04 kwietnia 2008 09:46

IBM wprowadza w życie koncepcję ponownego wykorzystania zużytych podłoży półprzewodnikowych w procesie produkcji paneli słonecznych opartych na krzemie. Firma ogłosiła ostatnio szczegóły procesu regeneracji, który jest obecnie wdrażany w fabryce w Burlington w stanie Vermont. Nowa technologia umożliwia usuwanie własności intelektualnej z powierzchni krzemu.

Umożliwia to ich ponowne użycie, albo w charakterze wewnętrznych wzorców, albo z przeznaczeniem na sprzedaż dla przemysłu ogniw słonecznych, w produkcji których wykorzystuje się analogiczne płytki krzemowe. Celem IBM jest określenie szczegółów tego procesu i wdrożenie go w przemyśle na szerszą skalę. Poza Burlington koncepcja ta jest obecnie realizowana także w fabryce w East Fishkill.

Niedobory i statystyki

Przedstawiciele ReneSola, jednej z najszybciej rozwijających się firm chińskich związanych z energetyką słoneczną, twierdzą, że jednym z wyzwań przed którymi stoi ta gałąź przemysłu jest poważny niedobór krzemu. Grozi to zahamowaniem gwałtownego rozwoju, który można było obserwować dotychczas w tym sektorze. W związku z tym, aby zapewnić materiały do produkcji, firmy z branży zmuszone są korzystać z materiałów pochodzących z odzysku. Przemysł elektroniczny używa płytek półprzewodnikowych zarówno jako materiału bazowego w produkcji elementów, jak też jako wzorców wykorzystywanych w licznych procesach kontrolnych poszczególnych etapów produkcji. Semiconductor Industry Association szacuje, że dziennie na całym świecie zużywa się około 250000 płytek półprzewodnikowych. IBM z kolei podaje, że około 3,3% z nich jest marnowana, co w skali roku oznacza w przybliżeniu 3mln wyrzucanych płytek. Ponieważ jednak stanowią one formę własności intelektualnej większość z nich nie może być tak po prostu wysłana do zewnętrznych firm, które mogłyby odzyskać cenne surowce. W związku z tym są one zgniatane i wywożone na wysypisko lub też topione i odsprzedawane.

Zielona firma

Zobowiązanie IBM wobec ochrony środowiska obejmuje odzyskiwanie materiałów wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym. Firma wyjaśnia, że proces regeneracji płytek półprzewodnikowych w celu wykorzystania ich później jako materiałów do testowania umożliwia oszczędność energii rzędu 90%. Jest to spowodowane tym, że dzięki zastosowaniu opracowanej technologii nie ma potrzeby produkować nowych płytek przeznaczonych wyłącznie na wewnętrzne potrzeby fabryki. Kiedy odzyskany krzem po ewentualnych dalszych testach staje się znów bezużyteczny, jest on sprzedawany firmom produkującym ogniwa słoneczne. To prowadzi do dalszych oszczędności energii. W zależności od procesu produkcyjnego wdrażanego przez producentów ogniw, korzystanie przez nich z już wstępnie przetworzonego materiału pozwala na oszczędności energii od 30 do blisko 90%, w porównaniu z sytuacją, w której korzysta się z nieużywanych materiałów. Oszczędności energii szacowane w ten sposób można bezpośrednio przełożyć na redukcję ilości dwutlenku węgla wprowadzanego do atmosfery. Ponadto przedstawiciele IBM podkreślają, że program odzysku płytek skutkuje także redukcją wydatków oraz zwiększeniem wydajności. W ten sposób udało się bowiem w roku 2006 w fabryce w Burlington zaoszczędzić ponad 500 tys. dol., a oszczędności, które uda się prawdopodobnie osiągnąć w roku 2007 wyniosą około 1,5 mln dol.

Monika Jaworowska

 


World News 24h

sobota, 24 marca 2018 11:56

Even in the most arid places on Earth, there is some moisture in the air, and a practical way to extract that moisture could be a key to survival in such bone-dry locations. Now, researchers at MIT have proved that such an extraction system can work. The new device, based on a concept the team first proposed last year, has now been field-tested in the very dry air of Tempe, Arizona, confirming the potential of the new method, though much work remains to scale up the process, the researchers say.

więcej na: news.mit.edu