Nic nie powstrzyma rynku pamięci Flash

| Gospodarka Artykuły

Po okresowym spadku wartości sektora pamięci Flash, co miało miejsce na początku zeszłego roku, do branży wróciła dobra koniunktura. Rosnący popyt ze strony producentów elektroniki konsumenckiej i producentów komputerów powoduje, że również prognoza rozwoju rynku Flash na najbliższe lata jest obiecująca.

Nic nie powstrzyma rynku pamięci Flash

Rynek w liczbach

Prognoza wzrostu średnich wartości pojemności pamięci NAND Flash wykorzystywanych w różnych urządzeniach (źródło: Micron)

Początek zeszłego roku był dla firm działających w sektorze pamięci Flash nienajlepszy. W pierwszym kwartale 2007 roku średnie ceny za bajt pamięci spadły o 40% (wg iSuppli), czyli znacznie więcej, niż wynosił przyrost wynikający ze zwiększania się pojemności pamięci tego typu. O kilkanaście procent spadły również zyski producentów w stosunku do okresu z roku wcześniej, co zostało jednak w dużej mierze nadrobione w kolejnych miesiącach. Według najnowszych badań IC Insights wartość rynku Flash pod koniec 2007 roku wyniosła 19,9 mld dolarów, co stanowi bardzo nieznaczny spadek w porównaniu do wartości z roku wcześniej. Całkowity wzrost w 2007 roku wyniósł 11%, przy czym dostawy NAND Flash wzrosły o 38%, natomiast liczba sprzedanych pamięci NOR Flash zmalała o 2%.

Prognozy na najbliżej lata są jednak optymistyczne – w 2008 roku spodziewany jest dwucyfrowy wzrost wartości rynku, którego wartość przekroczy 23 mld dolarów. Sumaryczna liczba sprzedawanych pamięci Flash wzrośnie w 2008 roku do 7,1 mld sztuk (wzrost o 17%) i do ponad 10 mld sztuk w roku 2011 (wg IC Insights). Produkty te trafiały będą głównie do komputerów i elektroniki konsumenckiej, w szczególności urządzeń przenośnych.

Czynniki wzrostu

Prognoza wzrostu średnich wartości pojemności pamięci NAND Flash wykorzystywanych w różnych urządzeniach (źródło: Micron)

Na czynniki sprzyjające koniunkturze na rynku pamięci Flash złoży się zarówno rozwój nowych typów produktów, jak też istniejących urządzeń. Na wykresie pokazana została prognoza wzrostu dla trzech najważniejszych dla tego sektora typów aplikacji.

W latach 2007 do 2010 pojemność pamięci NAND Flash wykorzystywanej w telefonach komórkowych może rosnąć ponad 100% rocznie, czego powodem będzie szybki przyrost liczby funkcji multimedialnych. Istotnym czynnikiem będzie też popularyzacja telewizji mobilnej i usług 3G. W przypadku komputerów średnia pojemność pamięci Flash wykorzystywanej może wzrosnąć do końca bieżącego roku nawet pięciokrotnie w stosunku do stanu z końca 2007 roku. Dotyczy to jej wykorzystania sumarycznie w pamięciach USB oraz dyskach Flash, które stają się obecnie standardem w wielu komputerach przenośnych. Pamięci Flash są coraz chętniej stosowane również w komputerach stacjonarnych, przy czym nie dotyczy to tylko zastosowań przemysłowych lub wojskowych, a więc takich, gdzie klasyczne dyski twarde były narażone na niekorzystne warunki pracy. Przykładem jest wykorzystanie pamięci Flash jako dysków w komputerach firmy Dell, które wprowadzone zostały na rynek w 2007 roku. Dodatkowo można spodziewać się rozwoju hybrydowych dysków twardych integrujących klasyczne dyski mechaniczne z pamięciami Flash – tego typu rozwiązanie wprowadziła w październiku do oferty firma Seagate. Dysk Momentus 5400 PSD cechuje się pojemnością 160GB i zawiera 256MB pamięci Flash – ma on trafić m.in. do laptopów Vaio SZ650 firmy Sony. Pod koniec dekady, zgodnie z prognozami IC Insights, cena pamięci Flash może również stawać się coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do ceny mechanicznych dysków twardych, co może powodować dalszą, szybką popularyzację tego typu rozwiązań.

Pamięć NAND Flash o pojemności 16GB firmy Samsung

Oprócz wymienionych czynników na wzrost wykorzystania układów Flash złożą się aplikacje takie jak kamery cyfrowe oraz urządzenia PVR (Personal Video Recorder) oparte o omawiane pamięci. Oczywiście bardzo istotnym obszarem zastosowań pozostaną aparaty fotograficzne o rosnącej rozdzielczości rejestrowanego obrazu. Spodziewać się można, że w 2010 roku średnia pojemność pamięci w nich wykorzystywanych wyniesie 3- 4GB.

A rynek półprzewodników...

Dyski Flash coraz częściej zastępują tradycyjne mechaniczne dyski twarde

Globalny rynek półprzewodników cechuje mniejsza dynamika zmian, niż omawiany sektor pamięci. W 2007 roku jego wzrost wyniósł kilka procent (3,5% wg iSuppli), niemniej był to dobry okres dla producentów półprzewodników, którzy z powodzeniem realizowali swoje zyski. Z pewnością istotnym czynnikiem spowolnienia na rynku była dekoniunktura w sektorze pamięci Flash oraz DRAM, których wartość sprzedaży stanowi kilkadziesiąt procent obrotów na całym rynku półprzewodników.

Firma iSuppli w swoim najnowszym badaniu rynku z września 2007 ocenia, że w bieżącym roku można spodziewać się wzrostu wartości omawianego rynku o ponad 9% (do około 295 mld dolarów). W kolejnych latach przyrost może być niewiele mniejszy, przy czym nie dotyczy to 2009 roku, gdy jego wartość prognozowana jest na około 2%. W 2012 roku spodziewać się można, że wartość omawianego rynku przekroczy 350 mld dolarów. Prognozy te, które potwierdzają również inne firmy analityczne, z pewnością pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość całej branży.

Zbigniew Piątek

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie