Trudne rozmowy o zwolnieniach w trakcie fuzji Microchipa i Atmela

| Gospodarka Artykuły

Podczas przedłużających się rozmów i negocjacji związanych z fuzją obu firm okazało się, że Microchip nie wywiązuje się z wypłat odpraw za zwolnienia, jakie Atmel obiecał swoim pracownikom w Stanach Zjednoczonych, poinformował serwis EE Times na podstawie dokumentów otrzymanych od pracowników Atmala. Steve Sanghi, szef Microchipa, oświadczył, że on i członkowie zarządu firmy zgodzili się na 50-procentową redukcję wynagrodzeń w okresie 3 miesięcy w geście zadośćuczynienia za, jak się wyraził, brak profesjonalizmu kierownictwa Atmela okazany w składaniu pracownikom obietnic bez pokrycia.

Trudne rozmowy o zwolnieniach w trakcie fuzji Microchipa i Atmela

Obie firmy ogłosiły fuzję w styczniu br., w ramach której Microchip zgodził się zapłacić za Atmela 3,6 mld dolarów. Konsolidacja jednak przedłuża się, rosną jej koszty i maleją obroty obu dostawców mikrokontrolerów.

Podczas wielogodzinnego spotkania z pracownikami w kwietniu Sanghi obwinił zarząd Atmela o brak rzetelnej informacji w sprawie odpraw, twierdząc że Atmel nie poinformował o szczegółach własnych propozycji zarządu Microchipa. Jednocześnie Sanghi zaoferował pracownikom połowę wielkości odpraw zaproponowanych przez Atmela, pod warunkiem jednak, że podpiszą pismo zwalniające Microchipa z wszelkich dalszych roszczeń związanych ze zwolnieniem. Podpisanie pisma maiło być dobrowolne, jednak przy jego braku pracownik miał się zgadzać, że nic więcej od Microchipa mu się nie należy. W przypadku jakichkolwiek dalszych roszczeń, pracodawca miał wówczas kierować sprawę na drogę sądową.

Główne rynki przychodów Microchipa w III kw. 2015 r., źródło: Microchip

Główne rynki przychodów Microchipa w III kw. 2015 r., źródło: Microchip

Pracownicy Atmela wskazywali na dokument swojego dawnego pracodawcy, tzw. FAQ czyli pytania i odpowiedzi dotyczące zwolnień zawierający informacją, że Microchip miał się zgodzić na określony pakiet odpraw za zwolnienia. Sanghi jednak oddalił te argumenty twierdząc, że dokument sporządził poprzedni prezes Atmela, ale nie poinformował go o tym, więc dokument nie ma znaczenia. Niektórzy pracownicy nie kryli rozczarowania takim obrotem sprawy, inni jednak wskazywali na jasne strony zachodzących zmian. Zdaniem tych drugich przy fuzjach zawsze dochodzi do sporów lub niejasności, jednak w tym przypadku kierownictwo nie szczędzi starań, aby wszystko wyjaśnić i pozałatwiać.

W opinii Sanghiego zarówno Microchip, jak i wielu pracowników Atmela, dali się nabrać, natomiast on jako prezes Microchipa wychodzi naprzeciw potrzebom personelu i oferuje kompromis. Atmel działa na rynku jako samodzielny dostawca mikrokontrolerów przez 36 lat. Jeszcze przed zakupem Atmela Microchip przejął firmę Micrel za 839 mln dolarów, Supertex za 394 mln dolarów oraz europejską spółkę EquoLogic. Styczniowe przejęcie Atmela miało zostać sfinalizowane w II kwartale bieżącego roku.

Zobacz również