Monitoring miejski napędzi popyt na kamery z oświetlaczami IR

| Gospodarka

Aby monitoring był skuteczny, obraz nadzorowanego obiektu musi być przez kamery rejestrowany nie tylko w dzień, ale również i w nocy. W drugim przypadku, w związku z tym, że światło naturalne jest zbyt słabe, w celu uzyskania obrazu o użytecznej jakości trzeba zapewnić dodatkowe źródło światła sztucznego.

Monitoring miejski napędzi popyt na kamery z oświetlaczami IR

Można to zrealizować na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy z nich polega na zamontowaniu dodatkowych lamp albo reflektorów, które oświetlą monitorowane obiekty. Użycie źródeł światła widzialnego pozwala na uzyskanie obrazu kolorowego. Poza tym ten sposób ma jednak kilka bardzo istotnych wad. Po pierwsze dodatkowe odbiorniki prądu zwiększają jego zużycie, a zatem i koszty utrzymania obiektu, tym bardziej, im rozleglejszy jest teren objęty nadzorem. Dodatkowe oświetlenie wymaga również nadzoru, konserwacji, napraw i okresowej wymiany podzespołów. Zadania te angażują personel i generują kolejne wydatki.

Promienniki IR są alternatywą dla lamp

Najważniejsze jest jednak to, że zamontowanie źródeł światła widzialnego uwidocznia kamery, a przez to zdradza, że miejsce to jest pod obserwacją. Wandale, złodzieje i inne osoby, które nie chcą się znaleźć w zasięgu kamery, mogą dzięki temu bardzo łatwo ominąć oświetlone, a tym samym kontrolowane, części obiektu.

Jeśli skuteczność ochrony zależy od tego, jak dobrze uda się ukryć to, że obiekt jest monitorowany albo po prostu wymagana jest w tej kwestii jak największa dyskrecja, lepiej jest zainwestować w kamery wyposażone w oświetlacz, który emituje promieniowanie o długości fali w zakresie podczerwieni (IR). Można również zbudować system monitoringu wykorzystujący kamery i oddzielne reflektory podczerwieni.

Rynek i prognoza dla kamer monitoringu z promiennikami podczerwieni w latach 2015-2020

Rys. 1. Rynek i prognoza dla kamer monitoringu z promiennikami podczerwieni w latach 2015-2020

Promieniowanie podczerwone w pewnym zakresie jest dla ludzi niewidzialne, natomiast oświetlone nim obiekty, znajdujące się w odległości kilkudziesięciu metrów i dalej, w oku kamery są widoczne nawet w kompletnych ciemnościach. Promienniki IR zwykle włączają się automatycznie po zapadnięciu zmroku, kiedy kamera przełącza się w tryb nocny, czarno-biały.

Przyszłość rynku kamer z oświetlaczami IR

Jak przewiduje Markets and Markets, wartość globalnego rynku kamer do monitoringu z promiennikami podczerwieni wzrośnie z 1,75 mld dolarów w 2015 roku do 2,68 mld dolarów w 2020 roku, co oznacza średni roczny wzrost o 8,8%. Przyczyni się do tego głównie coraz większy nacisk, jaki będzie kładziony na zapewnienie bezpieczeństwa w krajach rozwijających się, malejące koszty kamer IP i popularyzacja oświetlaczy IR.

W okresie objętym analizą głównymi odbiorcami kamer monitoringu tego rodzaju będą kraje w regionie Azji i Pacyfiku, na przykład Chiny i Indie. Wpłynie na to wiele kwestii. Najważniejsza z nich to dostępność w tym rejonie tanich i technicznie zaawansowanych urządzeń oraz fakt, że działają tam najwięksi producenci takich kamer.

Kamery monitoringu z oświetlaczami podczerwieni znajdują zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. Przykłady to: nadzór granic państwowych, monitoring miejski i nadzór nad budynkami różnego typu, komercyjnymi, różnych instytucji, w przemyśle oraz domów prywatnych.

Wzrośnie popyt na kamery PTZ

Jak prognozuje Markets and Markets, w analizowanym przedziale czasu największy udział w rynku tych urządzeń będzie miał monitoring miejski. Przyczynią się do tego przede wszystkim coraz większe nakłady na poprawę bezpieczeństwa publicznego. W zastosowaniu tym najszybciej będzie rósł popyt na kamery z promiennikami IR używanymi do nadzoru autostrad, ulic oraz mostów.

Jeśli chodzi o typy konstrukcji kamer monitoringu, to przewiduje się, że w najbliższej przyszłości na popularności zyskają zwłaszcza kamery typu PTZ (Pan, Tilt, Zoom). Są to kamery obrotowe, o rozbudowanych możliwościach zmiany kierunku ich patrzenia. Można nimi poruszać w poziomie i zmieniać ich nachylenie w pionie. Dodatkowo można wykonać zbliżenie na monitorowany obiekt.

Kamery PTZ są droższe od nieruchomych, które są używane głównie tam, gdzie wymagany jest ciągły monitoring. Z drugiej jednak strony można zaoszczędzić na tym, że do objęcia nadzorem takiego samego obszaru przy użyciu kamer PTZ i nieruchomych, tych pierwszych jest potrzebnych mniej niż kamer stacjonarnych.

Monika Jaworowska