ABC Data finalizuje przejęcie S4E

| Gospodarka Artykuły

Notowany na GPW lider rynku dystrybucji IT w Europie Środkowo-Wschodniej sfinalizował właśnie proces przejęcia spółki S4E S.A. W wyniku transakcji dystrybutor został właścicielem kontrolnego pakietu 81,3% akcji tej firmy. Przejęcie S4E wzmocni pozycję ABC Data w obszarze dystrybucji z wartością dodaną. Firma dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne, a poza dystrybucją urządzeń i oprogramowania oferuje również usługi marketingowe, sprzedażowe, logistyczne i szkoleniowe.

ABC Data finalizuje przejęcie S4E

ABC Data oczekuje w związku z zakończeniem transakcji istotnego wzrostu poziomu przychodów z tytułu usług VAD. Włączenie spółki S4E do Grupy ABC Data wpłynie znacząco także na zwiększenie udziałów Grupy Kapitałowej ABC Data w krajowym rynku dystrybucji IT. Spółka S4E pozostanie niezależnym podmiotem działającym w ramach grupy, dedykowanym do obsługi partnerów w modelu dystrybucji z wartością dodaną. Podobny wzorzec biznesowy ABC Data zastosowała wcześniej w przypadku spółki iSource S.A. Grupa ABC Data jest dziś największym dystrybutorem produktów Apple w Polsce.

S4E prowadzi działalność biznesową od 15 lat i posiada szerokie grono klientów, którym oferuje wyspecjalizowane usługi w oparciu o sprzęt wiodących światowych producentów. W ubiegłym roku spółka uzyskała 225,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 4,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 3,1 mln zł zysku netto. W pierwszych trzech kwartałach br. przychody S4E ze sprzedaży wyniosły 109,21 mln zł, zysk brutto 11,36 mln zł, a zysk netto 646 tys. zł.

źródło: ABC Data

Zobacz również