Klastry napędem polskiej gospodarki

| Gospodarka Artykuły

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju motorem napędowym polskiej gospodarki mogą stać się klastry, z których 16 kluczowych może otrzymać wsparcie w łącznej wysokości ponad 33 mln euro z programu Inteligentny Rozwój. Klastry liczą zazwyczaj od 80 do 100 podmiotów. Składają się z trzech typów instytucji: przedsiębiorstw (z czego 70-80% to małe i średnie firmy), otoczenia biznesu (ośrodki szkoleniowe, centra transferu technologii, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości) i jednostek naukowych (uczelnie, instytuty badawcza).

Klastry napędem polskiej gospodarki

16 klastrów uznanych za kluczowe to firmy o istotnym znaczeniu dla gospodarki i dużym potencjale do konkurowania na międzynarodowych rynkach. Do krajowych klastrów kluczowych należą m.in.: Dolina Lotnicza, Śląski Klaster Lotniczy, Klaster Interizon, Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe, Klaster Obróbki Metali, Wschodni Klaster Budowlany, Mazowiecki Klaster ICT, Wschodni Klaster ICT, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu czy Klaster LifeScience Kraków.

W jednostkach tych licznie pojawiają się firmy elektroniczne. Najwięcej jest ich w klastrze Interizon - to na przykład Lacroix, Assel, 3City Electronics, Asseco, Biall, DGT, Elhurt, Flextronics, Telkom-Telmor, LC Elektronik, Niviss (Maritex), Radmor, Renex, SiGarden, TeleMobile, Vector. W Mazowieckim Klastrze ICT działają natomiast spółki ITE, Vigo System, EBS, Technokabel.

Zobacz również