wersja mobilna
Online: 490 Sobota, 2018.03.24

Biznes

Dostawy płytek krzemowych biją kolejne rekordy

czwartek, 18 maja 2017 12:41

Jak informuje organizacja SEMI, w pierwszym kwartale bieżącego roku nastąpił kolejny wzrost w zakresie globalnych dostaw płytek krzemowych, osiągając najwyższy poziom kwartalny. Całkowita wielkość sprzedaży płytek, liczona jako oferowana powierzchnia, wyniosła 2,86 miliarda cali kwadratowych. Według danych SEMI Silicon Manufacturers Group (SMG) oznacza to wzrost o 3,4% w porównaniu do czwartego kwartału 2016 roku oraz o 12,6% w porównaniu do ubiegłorocznego kwartału pierwszego.

- Globalna sprzedaż płytek krzemowych w pierwszym kwartale oparła się typowemu sezonowemu osłabieniu. Postępujący z kwartału na kwartał wzrost wielkości dostaw płytek doprowadził do kolejnego rekordowego poziomu ich sprzedaży - powiedział Chungwei Lee, prezes SEMI SMG.

Płytki krzemowe są podstawowym materiałem do produkcji półprzewodników, które z kolei są istotnymi elementami praktycznie wszystkich urządzeń elektronicznych. Dane przytaczane przez SEMI obejmują krzemowe płytki polerowane, w tym nienaruszone płytki testowe oraz płytki z warstwą epitaksjalną, a także krzemowe płytki niepolerowane dostarczane przez producentów odbiorcom końcowym.

Dostawy płytek krzemowych liczone jako powierzchnia w miliardach cali kwadratowych
I kwartał 2016 II kwartał 2016 III kwartał 2016 IV kwartał 2016 I kwartał 2017
2,538 2,706 2,730 2,764 2,858

Silicon Manufacturers Group jest specjalną grupą członków SEMI, którzy produkują krzem polikrystaliczny, krzem na izolatorze (SOI), krzem monokrystaliczny lub płytki krzemowe. SMG działa w strukturze SEMI jako niezależna grupa zainteresowań i jest otwarta dla wszystkich członków SEMI zaangażowanych w wytwarzanie wymienionych wyżej produktów krzemowych. Celem grupy jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w kwestiach dotyczących branży krzemowej, w tym opracowywanie informacji rynkowych i statystyk dotyczących przemysłu krzemowego i rynku półprzewodników.

źródło: SEMI

 


World News 24h

sobota, 24 marca 2018 16:05

Tesla claims it has not been paid for more than a third of the electricity its batteries have generated in South Australia because they are providing it too fast to be counted. The Tesla batteries have been providing back-up energy when generators fail or fall short. The energy market operator breaks down response time into six seconds, one minute and five minutes for power to be provided into the grid. But batteries can take less than 200 milliseconds to provide energy back into the grid, so any power sent between 200 milliseconds and six seconds is too fast to register.

więcej na: www.smh.com.au