Ulga na B+R mało popularna

| Gospodarka Artykuły

Zdaniem ekspertów z KPMG tylko co dziewiąta przebadana firma skorzystała z ulgi na prace badawczo-rozwojowe za 2016 rok. Powodem jest niepewność co do tego, czy spełnia się ustawowe wymagania, a w konsekwencji czy rozliczane koszty nie zostaną zakwalifikowane przez organy skarbowe jako nieuprawnione - tak odpowiadało 39% ankietowanych. Co piąta firma uznała ponadto, że korzyści wynikające z ulgi są zbyt małe. Podobny odsetek ankietowanych przyznał, że nie ma wiedzy o jej istnieniu - 21%.

Ulga na B+R mało popularna

Dzięki możliwości rozliczenia nawet do 150% kosztów kwalifikowanych, ulga w znacznym stopniu może wspomóc budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Prawie 8 na 10 firm, które wzięły udział w badaniu, miało możliwość realizacji nowych projektów dzięki środkom uzyskanym z ulgi na badania i rozwój. Zaoszczędzone środki przedsiębiorstwa przeznaczają również na doposażanie w nowoczesny sprzęt oraz inwestycje w kapitał ludzki. W 2018 r. odliczenie będzie mogło sięgnąć 200-250% wszystkich kwalifikowanych kosztów B+R.