Unia Europejska chce wspierać innowacje

| Gospodarka Artykuły

Jak dotąd Europa pod względem innowacyjności, zwłaszcza w dziedzinie cyfrowej, pozostawała daleko w tyle za USA czy Chinami. Ma się to jednak wkrótce zmienić. Aby pobudzić innowacje, Komisja Europejska powołała w 2010 r. EIT Digital, czyli unijną platformę wspierającą technologie cyfrowe, która ma łączyć przedsiębiorców, europejskie start-upy, uczelnie wyższe i instytuty badawcze oraz wspierać ich rozwój finansowo.

Unia Europejska chce wspierać innowacje

Plan działań organizacji na lata 2017-2019 zakłada m.in. udział w rozwoju 200 nowych start-upów, przeznaczenie środków finansowych na inwestycje, miejsce na uczelniach dla 3,5 tysiąca magistrantów i doktorantów oraz zorganizowanie kursów online dla kolejnych 100 tys. osób. Innowacje mają powstawać dzięki tworzeniu inkubatorów przedsiębiorczości, wspieraniu budowania kontaktów biznesowych i promowania biznesów, organizowaniu przyspieszania innowacyjności, a także poprzez rozwój europejskiego kapitału ludzkiego przez wyłuskiwanie, wspieranie i szkolenie talentów. Partnerem EIT Digital w Polsce został warszawski fundusz HardGamma Ventures.

Zobacz również