wersja mobilna
Online: 466 Sobota, 2018.06.23

Biznes

Wzrasta innowacyjność polskich województw

poniedziałek, 02 października 2017 12:52

Zgodnie z wynikami raportu "Indeks Millennium - Potencjał Innowacyjności Regionów 2017", innowacyjność Polski rośnie nie tylko w skali całego kraju, ale również na poziomie regionalnym. W czołówce województw utrzymują się niezmiennie mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie. Są to regiony, w których dominującą rolę odgrywają aglomeracje: warszawska, krakowska, wrocławska i trójmiejska. Ostatnio można jednak zauważyć zmniejszenie dystansu między Mazowszem a pozostałą trójką, co jest skutkiem licznych inwestycji, obecności specjalnych stref ekonomicznych oraz rozbudowy infrastruktury transportowej.

Co ciekawe, w ciągu kilku ostatnich lat największy rozwój potencjału innowacyjności osiągnęło województwo lubelskie. Swój awans zawdzięcza głównie rosnącej liczbie wydanych patentów - ponad trzykrotny wzrost w ciągu 5 lat. Dobre wyniki odnotowało również województwo podkarpackie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego skok w wydajności pracy, wynikający z prowadzonej w regionie polityki inwestowania w innowacyjne branże, szczególnie w lotnictwo.

Indeks innowacyjności województw

Najniższe pozycje w rankingu zajęły województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Jest to przede wszystkim wynik niskiej wydajności pracy, małych nakładów na badania i rozwój w relacji do PKB, małej liczby osób pracujących w tym sektorze, a także najniższej w kraju liczby studentów i wydanych patentów. Przyczyn zjawiska należy również szukać w relatywnie niskim uprzemysłowieniu tych regionów oraz słabym rozwoju sektora usług, infrastruktury transportowej, edukacyjnej i badawczo-rozwojowej.

Indeks powstał z sumowania rezultatów w kategoriach: wydajność pracy, stopa wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój (B+R), liczba studentów, liczba pracujących w B+R i liczba wydanych patentów.

 

World News 24h

piątek, 22 czerwca 2018 20:04

Samsung Electronics announced that it has launched the industry’s highest capacity NVMe solid state drive based on the incredibly small Next-generation Small Form Factor - an eight-terabyte NF1 SSD. The new 8TB NVMe NF1 SSD has been optimized for data-intensive analytics and virtualization applications in next-generation data centers and enterprise server systems. “By introducing the first NF1 NVMe SSD, Samsung is taking the investment efficiency in data centers to new heights,” said Sewon Chun, senior vice president of Memory Marketing at Samsung Electronics. “We will continue to lead the trend toward enabling ultra-high density data centers and enterprise systems by delivering storage solutions with unparalleled performance and density levels.”

więcej na: news.samsung.com