Wzrasta innowacyjność polskich województw

| Gospodarka Artykuły

Zgodnie z wynikami raportu "Indeks Millennium - Potencjał Innowacyjności Regionów 2017", innowacyjność Polski rośnie nie tylko w skali całego kraju, ale również na poziomie regionalnym. W czołówce województw utrzymują się niezmiennie mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie. Są to regiony, w których dominującą rolę odgrywają aglomeracje: warszawska, krakowska, wrocławska i trójmiejska. Ostatnio można jednak zauważyć zmniejszenie dystansu między Mazowszem a pozostałą trójką, co jest skutkiem licznych inwestycji, obecności specjalnych stref ekonomicznych oraz rozbudowy infrastruktury transportowej.

Wzrasta innowacyjność polskich województw

Co ciekawe, w ciągu kilku ostatnich lat największy rozwój potencjału innowacyjności osiągnęło województwo lubelskie. Swój awans zawdzięcza głównie rosnącej liczbie wydanych patentów - ponad trzykrotny wzrost w ciągu 5 lat. Dobre wyniki odnotowało również województwo podkarpackie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego skok w wydajności pracy, wynikający z prowadzonej w regionie polityki inwestowania w innowacyjne branże, szczególnie w lotnictwo.

Indeks innowacyjności województw

Najniższe pozycje w rankingu zajęły województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Jest to przede wszystkim wynik niskiej wydajności pracy, małych nakładów na badania i rozwój w relacji do PKB, małej liczby osób pracujących w tym sektorze, a także najniższej w kraju liczby studentów i wydanych patentów. Przyczyn zjawiska należy również szukać w relatywnie niskim uprzemysłowieniu tych regionów oraz słabym rozwoju sektora usług, infrastruktury transportowej, edukacyjnej i badawczo-rozwojowej.

Indeks powstał z sumowania rezultatów w kategoriach: wydajność pracy, stopa wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój (B+R), liczba studentów, liczba pracujących w B+R i liczba wydanych patentów.

Zobacz również