85 milionów na Podkarpackie Centrum Innowacji

| Gospodarka Artykuły

W piątek w Rzeszowie podpisana została umowa zapewniająca finansowanie dla Podkarpackiego Centrum Innowacji. Całość przedsięwzięcia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt finansowany będzie do końca 2022 r., a wartość przyznanego dofinansowania wyniesie około 85 mln zł.

85 milionów na Podkarpackie Centrum Innowacji

Podpisanie tej umowy oznacza, że Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) może ruszyć - powiedział marszałek Władysław Ortyl tuż po złożeniu podpisów na dokumencie zapewniającym finansowanie dla Podkarpackiego Centrum Innowacji. Umowę oprócz marszałka podpisali także członek zarządu Stanisław Kruczek oraz prezes PCI Bartosz Jadam.

Projekt PCI jest wynikiem ponad rocznej współpracy województwa podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Przy udziale ekspertów Banku Światowego, a także Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zdiagnozowano potencjał rozwojowy województwa, a następnie wypracowano koncepcję powołania regionalnego biura transferu technologii. Koncepcja projektu opiera się na najlepszych rozwiązaniach stosowanych w europejskich ekosystemach wsparcia innowacji i transferu technologii (Francja, Belgia, Finlandia).

źródło: UMWP