Czy polskie przedsiębiorstwa są innowacyjne?

| Gospodarka Artykuły

Wiele ostatnio się mówi na temat potrzeby postawienia na innowacyjność w krajowym przemyśle. Polska gospodarka jest coraz bardziej innowacyjna, chociaż wciąż odbiegamy od liderów - w 2015 roku Polska zajęła 46 miejsce w światowym rankingu innowacyjności Global Innovation Index. W rankingu tym sklasyfikowano 141 krajów. Według danych GUS, w latach 2012-2014 zaledwie 18,6% firm przemysłowych i 12,3% firm usługowych wprowadziło jakąkolwiek innowację.

Czy polskie przedsiębiorstwa są innowacyjne?
Polska innowacyjność wg Global Innovation Index 2015 Potencjał poszczególnych regionów wg banku Millennium

Zobacz również