wersja mobilna
Online: 429 Piątek, 2017.11.24

Biznes

Jest nadzieja na wzrost innowacyjności w Polsce

wtorek, 11 kwietnia 2017 12:51

Innowacje należą do kluczowych czynników rozwoju gospodarczego i wzrostu atrakcyjności danego kraju z punktu widzenia inwestorów. Sprzyjają także budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Niestety, dotychczas innowacyjność polskich firm na tle przedsiębiorstw europejskich jest słaba.

W latach 2012-2014 odsetek firm aktywnych we wdrażaniu innowacji wynosił w kraju 18,6% i był niższy niż niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej z wyjątkiem Rumunii. Z uwagi na to, wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową znalazło się wśród priorytetów rządu. Z samego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie 2007-2013 do rodzimego sektora małych i średnich przedsiębiorstw trafiło z unijnych funduszy 5 mld euro.

Niestety mimo dużych dotacji na innowacje ich oddziaływanie na gospodarkę jest mało widoczne. Wskaźnik poziomu innowacyjności w Polsce od lat utrzymuje się na poziomie 0,29 - maksymalnie może wynosić 1. Plasuje to nasz kraj w końcówce rankingu innowacyjnych gospodarek UE.

Sytuacja zaczyna się jednak poprawiać. Świadczy o tym fakt, że w 2016 r. wskaźnik łącznych wydatków na prace badawczo-rozwojowe po raz pierwszy w historii sięgnął 1% PKB, a w działalność B+R firmy zainwestowały ponad 8,4 mld zł - o 2 mld więcej, licząc rok do roku. Daje to nadzieję na poprawę pozycji Polski w rankingach.

 

World News 24h

czwartek, 23 listopada 2017 19:53

An Israel-based semiconductor startup has reported positive results with its ReRAM technology. Weebit Nano recently published preliminary evaluation results of endurance and data retention measurement on 4Kb arrays on 300nm cells. In a telephone interview with EE Times, CEO Coby Hanoch said the results successfully conclude the 300nm 4Kb characterization. The measurement was done under a variety of temperature and duration conditions at 150, 200 and 260 degrees Celsius, monitoring the ability of the ReRAM cells to maintain their resistivity levels within industry acceptable ranges. Hanoch said 260 degrees Celsius is significant since it's the temperature used when soldering chipsets into printed circuit boards.

więcej na: www.eetimes.com