wersja mobilna
Online: 391 Sobota, 2018.04.21

Biznes

Jest nadzieja na wzrost innowacyjności w Polsce

wtorek, 11 kwietnia 2017 12:51

Innowacje należą do kluczowych czynników rozwoju gospodarczego i wzrostu atrakcyjności danego kraju z punktu widzenia inwestorów. Sprzyjają także budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Niestety, dotychczas innowacyjność polskich firm na tle przedsiębiorstw europejskich jest słaba.

W latach 2012-2014 odsetek firm aktywnych we wdrażaniu innowacji wynosił w kraju 18,6% i był niższy niż niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej z wyjątkiem Rumunii. Z uwagi na to, wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową znalazło się wśród priorytetów rządu. Z samego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie 2007-2013 do rodzimego sektora małych i średnich przedsiębiorstw trafiło z unijnych funduszy 5 mld euro.

Niestety mimo dużych dotacji na innowacje ich oddziaływanie na gospodarkę jest mało widoczne. Wskaźnik poziomu innowacyjności w Polsce od lat utrzymuje się na poziomie 0,29 - maksymalnie może wynosić 1. Plasuje to nasz kraj w końcówce rankingu innowacyjnych gospodarek UE.

Sytuacja zaczyna się jednak poprawiać. Świadczy o tym fakt, że w 2016 r. wskaźnik łącznych wydatków na prace badawczo-rozwojowe po raz pierwszy w historii sięgnął 1% PKB, a w działalność B+R firmy zainwestowały ponad 8,4 mld zł - o 2 mld więcej, licząc rok do roku. Daje to nadzieję na poprawę pozycji Polski w rankingach.

 

World News 24h

piątek, 20 kwietnia 2018 20:03

According to DRAMeXchange China has entered the semiconductor sector and focused on the development of domestic memory industry. The three key players are YMTC, Innotron and JHICC, which work on NAND Flash, mobile DRAM and specialty DRAM respectively. All three companies have arranged trial production to begin in 2H18 and mass production to begin in 1H19. This will make 2019 the first year of China’s domestic memory chip production. As for the schedules of the three suppliers, the construction of Innotron’s fab was completed in June 2017 and the equipment installation took place during 3Q17. For now, Innotron and JHICC have both postponed trial production to 3Q18 and tentatively arrange mass production to take place in 1H19, falling behind their announced schedule.

więcej na: en.ctimes.com.tw