Jest nadzieja na wzrost innowacyjności w Polsce

| Gospodarka Artykuły

Innowacje należą do kluczowych czynników rozwoju gospodarczego i wzrostu atrakcyjności danego kraju z punktu widzenia inwestorów. Sprzyjają także budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Niestety, dotychczas innowacyjność polskich firm na tle przedsiębiorstw europejskich jest słaba.

Jest nadzieja na wzrost innowacyjności w Polsce

W latach 2012-2014 odsetek firm aktywnych we wdrażaniu innowacji wynosił w kraju 18,6% i był niższy niż niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej z wyjątkiem Rumunii. Z uwagi na to, wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową znalazło się wśród priorytetów rządu. Z samego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie 2007-2013 do rodzimego sektora małych i średnich przedsiębiorstw trafiło z unijnych funduszy 5 mld euro.

Niestety mimo dużych dotacji na innowacje ich oddziaływanie na gospodarkę jest mało widoczne. Wskaźnik poziomu innowacyjności w Polsce od lat utrzymuje się na poziomie 0,29 - maksymalnie może wynosić 1. Plasuje to nasz kraj w końcówce rankingu innowacyjnych gospodarek UE.

Sytuacja zaczyna się jednak poprawiać. Świadczy o tym fakt, że w 2016 r. wskaźnik łącznych wydatków na prace badawczo-rozwojowe po raz pierwszy w historii sięgnął 1% PKB, a w działalność B+R firmy zainwestowały ponad 8,4 mld zł - o 2 mld więcej, licząc rok do roku. Daje to nadzieję na poprawę pozycji Polski w rankingach.

Zobacz również