Regres w innowacjach

| Gospodarka Artykuły

Mimo wielu programów wsparcia i dostępności funduszy rozwojowych w dziedzinie innowacyjności Polska nadal ma wiele do nadrobienia. W większości rankingów, które dotyczą innowacyjności, Polska wypada na razie przeciętnie. W Global Innovation Index - zestawieniu 127 krajów i gospodarek na całym świecie - zajmujemy 38 miejsce, za Malezją czy Bułgarią. W drugim liczącym się na świecie rankingu - Bloomberg Innovation Index 2018 - Polska plasuje się na 21 miejscu, na 80.

Regres w innowacjach

Ta ocena wynika m.in. ze zbyt małej liczby osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe (w odniesieniu do całej populacji), słabej wydajności pracy w przeliczeniu na pracownika i niewystarczającego procentowego udziału wydatków na badania i rozwój w PKB. Takie właśnie czynniki są oceniane przez twórców tego zestawienia. Z kolei w Europejskim Rankingu Innowacyjności 2017 Polska zajmuje 25 miejsce na 28 krajów. Niestety w porównaniu do roku 2016 spadliśmy o dwie pozycje.