Rynek PCB utrzymuje tempo wzrostu

| Gospodarka

Globalny popyt na płytki drukowane nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Według analizy sporządzonej przez ZVEI, w 2007 r. rynek PCB zwiększył w skali rocznej swoją wartość o 8,7% do poziomu 51,5 mld dolarów. Analitycy przewidują, że w bieżącym roku wzrost nieznacznie zwolni do 8%.Dynamiczny rozwój elektroniki, jaki obserwujemy, wpłynął na obraz branży płytek drukowanych. Rynek ten charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem wykorzystywanych technologii. Zwiększony popyt na urządzenia mobilne oraz coraz wydajniejsze układy elektroniczne wymusiły na producentach PCB wprowadzenie elastycznych płytek drukowanych oraz płytek o dużej gęstości połączeń.

Rynek PCB utrzymuje tempo wzrostu

Najsilniejszym rynkiem regionalnym nadal pozostaje Japonia, Chiny oraz południowo-wschodnia Azja. Szacuje się, że region ten generuje 73% światowych obrotów, z czego wartość rynku japońskiego szacuje się na 9,5 mld dolarów, natomiast rynków południowo-wschodniej Azji na 28,1 mld dolarów.

Tabela 1. Wartość rynku PCB pod względem regionu [mld dolarów]. Źródło: ZVEI
Region2006r.2007r.Wzrost w 2007r.2008 r.Przewidywany wzrost w 2008r.
Afryka/Bliski Wschód1,151,24,3%1,287%
Południowo-wschodnia Azja25,428,110,6%3110,3%
Japonia9,159,53,8%9,752,6%
Ameryka6,056,253,3%6,453,2%
Europa5,66,414,3%7,11611,2%
Łącznie:47,3551,458,7%55,68,1%

Poza Europą, to właśnie kraje z tego regionu będą w bieżącym roku charakteryzować się najwyższym wzrostem. Prognoza ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie) stwierdza, że w 2008 r. firmy z południowo-wschodniej Azji zwiększą swoje obroty o 10,3% do poziomu 31 mld dolarów.

Według analityków ResearchInChina, obecnie ok. 40% wszystkich trafiających na rynek płytek PCB pochodzi od chińskich i tajwańskich producentów. W Chinach działa ponad 1,2 tys. firm, z których większość jednak zajmuje się produkcją niezbyt zaawansowanych technologicznie płytek jednostronnych i wielowarstwowych. Firmy z Tajwanu postawiły natomiast na większą specjalizację produkcji.

Ponad 65% produkowanych dzisiaj płytek do telefonów komórkowych pochodzi z tego kraju. Także w dziedzinie płytek przeznaczonych do współpracy z elementami fotoelektrycznymi firmy z Tajwanu, takie jak Tripod Electronic oraz Wus Printed Circuit, należą do ścisłej czołówki.

Europa zwiększa zyski

Ubiegły rok był pierwszym, kiedy rynek europejski okazały się większy niż amerykański. Obroty w USA wyniosły 6,3 mld dolarów, co oznacza poprawę o 3,3% w stosunku do roku poprzedniego. Znaczny wzrost obrotów w Europie o 14,3% w porównaniu z 2006 r. pozwolił zwiększyć udziały w rynku globalnym firm z tego regionu do 12,4%.

Tym samym wartość europejskiego rynku szacowana jest na 6,4 mld dolarów. Przyczynił się do tego wzrost zamówień ze strony przemysłu, ale także firm działających w branżach medycznej i wojskowej. Ponadto, pojawiające się problemy z jakością płytek produkowanych w Azji sprawiły, że odbiorcy coraz częściej decydują się na korzystanie z usług europejskich firm. Równie dobrze wyglądają prognozy na rok obecny.

Według analityków ZVEI obroty na Starym Kontynencie wzrosną o 11,2% do poziomu 7,1 mld dolarów. Oznacza to, że firmy z tego regionu będą odznaczać się największym w skali globalnej wzrostem wartości zamówień. Analitycy ostrzegają jednak, że europejskie firmy muszą pracować nad podniesieniem swojej konkurencyjności.

Tabela 2. Wartość produkcji PCB w poszczególnych krajach europejskich [mln euro]. Źródło: ZVEI
Kraj200520062007
Niemcy98110541039
Włochy281284248
Wielka Brytania278252197
Austria260272255
Francja240234231
Hiszpania193167100
Szwajcaria167175172
Finlandia857354
Dania817060
Holandia414148
Belgia382623
Reszta10597115

Wielu analityków jako cios dla branży przyjęło uchwalone przez UE ograniczenia w zakresie ochrony środowiska. Ponadto, jako problem nękający europejskich producentów wskazuje się rosnące koszty siły roboczej, o wiele większe niż w przypadku Azji. Może to w przyszłości spowodować odpływ tego typu firm z Europy do Azji.

Mimo że w 2007 r. na rynku działało 320 firm zajmujących się produkcją płytek PCB, czyli o 22 mniej niż rok wcześniej, zatrudnienie pozostało na stałym poziomie. Szacuje się, że ogólnie przemysł ten zatrudnia w Europie ok. 24 tys. pracowników. Oznacza to, że popyt na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą w tej branży jest nadal wysoki. Poprzedni rok był udany dla producentów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, ponieważ udało się spowolnić spadek produkcji na tamtejszych rynkach.

Ponadto, w porównaniu z 2006 r., zwiększono zatrudnienie o prawie 400 miejsc pracy. Obecnie w branży PCB w tych krajach zatrudnienie znalazło ok. 13 tys. pracowników, z czego w samych Niemczech ponad 9 tys. Kondycja tego rynku rzutuje na całościowy obraz Europy na arenie światowej, jako że obecnie ok. 40% produkowanych na Starym Kontynencie płytek pochodzi od niemieckich producentów.

Wartość produkcji w tym kraju w 2007 r. szacuje się na ponad miliard euro. Dla porównania, obroty w drugim kraju w zestawieniu – Włoszech – uplasowały się na poziomie 248 mln euro. Głównymi odbiorcami europejskich produktów są przemysł elektroniczny, generujący 31% wszystkich zamówień oraz motoryzacyjny i telekomunikacyjny, odpowiedzialne odpowiednio za 22,5% i 17% zamówień.

Zlecenia ze strony producentów elektroniki konsumenckiej oraz branży IT w 2007 r. wyniosły odpowiednio 131 oraz 115 mln euro, co stanowi 5,2% i 4,5% wszystkich zamówień. W obydwu przypadkach wartość obrotów była mniejsza niż rok wcześniej. Cieszy natomiast wzrost dostaw dla przemysłu medycznego do wartości 112 mln euro, czyli o ok. 12 mln euro więcej niż rok wcześniej, oraz wojskowego do wartości 123 mln euro ze 113 mln euro w 2006 r.

Jacek Dębowski

Zobacz również