Europa rozwija systemy wbudowane

| Gospodarka Artykuły

W dniu 6 marca odbyła się konferencja inaugurująca program badawczyArtemis (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence andSystems), którego uczestnikami są czołowe europejskie firmypółprzewodnikowe i elektroniczne. W ramach pro gramu, który jestfinansowany częściowo przez Unię Europejską, przez ponad dekadęrozwijana będzie technologia systemów i oprogramowanie wbudowane.Fundusze programu wyniosą w latach 2007-2010 około 2,7 mld euro.

Europa rozwija systemy wbudowane

Neuvo10W dniu 6 marca odbyła się konferencja inaugurująca program badawczyArtemis (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence andSystems), którego uczestnikami są czołowe europejskie firmypółprzewodnikowe i elektroniczne. W ramach pro gramu, który jestfinansowany częściowo przez Unię Europejską, przez ponad dekadęrozwijana będzie technologia systemów i oprogramowanie wbudowane.Fundusze programu wyniosą w latach 2007-2010 około 2,7 mld euro. 

Celem programu Artemisjest wspólna działalność badawcza europejskich firm i placóweknaukowych w zakresie technologii systemów wbudowanych. W szczególnościrozwijane mają być systemy określane jako inteligentne, a więcpozwalające na zaawansowane zarządzanie urządzeniami cyfrowymi, w tymna ich komunikowanie się ze sobą. W ramach programu Artemis określonezostały trzy główne obszary działalności jego uczestników –architektury i projekty referencyjne systemów wbudowanych, łączność ioprogramowanie middleware oraz metody i narzędzia systemowe.

Kluczowym wyzwaniem mabyć, zdaniem przedstawicieli firm będących uczestnikami programu,unikanie dublowania prowadzonych badań, zlikwidowanie barier pomiędzyfirmami z różnych sektorów oraz efektywne wykorzystanie funduszyprzewidzianych na program. Podczas konferencji otwierającej programprzedstawiciele uczestników wyrazili nadzieję, że wspólne prace firmeuropejskich pozwolą im uzyskać masę krytyczną konieczną dokonkurowania na rynku światowym. Celem istnienia Artemis ma być takżepromowanie tworzenia standardów nowych technologii.

W skład RadyZarządzającej programem Artemis wchodzą przedstawiciele firm Nokia,Philips, ST Microelectronics, Thales oraz Daimler Chrysler. Listauczestników programu Artemis jest jednak o wiele dłuższa – w programieuczestniczą m.in. Airbus, ARM Holdings, British Telecom, CEA-LETI,Ericsson, IMEC, Infineon Technologies, Siemens oraz Symbian. Czastrwania programu może wynieść do około dziesięciu lat. Więcejinformacji można znaleźć na stronie www.artemis-office.org.