Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - sposoby zarządzania systemami oświetlenia

| Konferencja Artykuły

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do wzięcia udziału w trzynastej edycji konferencji "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - sposoby zarządzania systemami oświetlenia", która odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. w Wiśle (Hotel Gołębiewski). Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm elektroenergetycznych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz zaprezentowanie oferty firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą aspekty prawne, ekonomiczne oraz techniczne zarządzania oświetleniem dróg i miejsc publicznych. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa urządzeń oświetlenia drogowego. Zaplanowano omówienie następujących zagadnień: aspekty prawne i normatywne związane z oświetleniem; metody redukcji kosztów oświetlenia dróg i miejsc publicznych; sposoby zarządzania majątkiem oświetleniowym; dobre praktyki inwestycyjne i doświadczenia eksploatacyjne; nowości techniki świetlnej; systemy zarządzania i sterowania oświetleniem ulicznym. W konferencji przewidywany jest udział przedstawicieli firm elektroenergetycznych, samorządów lokalnych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz producentów urządzeń oświetleniowych. W poprzedniej edycji konferencji, która odbyła się w Jachrance, udział wzięło blisko 230 uczestników.

Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - sposoby zarządzania systemami oświetlenia

http://oswietlenie.ptpiree.pl/

Zobacz również