Jest szansa na pozytywny zwrot w OZE

| Gospodarka Artykuły

Jest szansa, że rząd wycofa się z regulacji, które doprowadziły do zahamowania rynku OZE w Polsce. Uregulowania dotyczące produkcji zielonej energii, które wprowadzono w 2015 i 2016 roku, najbardziej uderzyły w inwestycje wiatrowe. To rezultat między innymi ustawy odległościowej, nowych przepisów podatkowych i wzoru opłaty zastępczej, zmieniającej warunki kontraktów długoterminowych na zakup certyfikatów. Efekt jest taki, że już w 2016 r. 70% farm wiatrowych przynosiło straty.

Jest szansa na pozytywny zwrot w OZE

Niemniej pojawia się szansa na zwrot, gdyż Rada Ministrów przyjęła 6 marca br. projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Rząd planuje wycofać się z części najbardziej kontrowersyjnych i dyskryminujących rozwiązań, między innymi powrócić do pierwotnej definicji budowli oraz do przetargów (aukcji) na zakup energii z OZE, ponieważ Polska może nie spełnić wymagań udziału OZE w bilansie energetycznym w 2020 roku.