ARM przejmuje Stream Technologies, by zapewnić lepszą łączność urządzeń IoT

| Gospodarka Artykuły

Internet Rzeczy rozwija się, obejmując swym zasięgiem niegdyś zwykłe przedmioty codziennego użytku, które stają się inteligentne i połączone. Firma ARM chce zapewnić infrastrukturę mikroprocesorową i sprzętową, aby wszystko działało bezproblemowo, w czym istotną rolę odegrać ma przejęcie Stream Technologies. ARM podziela wizję biliona połączonych urządzeń do 2035 roku, napędzaną wieloma czynnikami, w tym możliwością czerpania realnych korzyści biznesowych z danych przesyłanych w ramach IoT.

ARM przejmuje Stream Technologies, by zapewnić lepszą łączność urządzeń IoT

Firma Stream Technologies obsługuje fizyczną łączność we wszystkich głównych protokołach bezprzewodowych - w tym komórkowym, LoRa, satelitarnym i innych - którymi można zarządzać za pomocą jednego interfejsu użytkownika. Bezproblemowe łączenie wszystkich urządzeń IoT jest ważną częścią gwarancji, że pochodzące z n​​ich dane będą dostępne we właściwym czasie i przy odpowiednich kosztach, w każdym przypadku użycia.

Dzięki przejęciu Stream Technologies, ARM zrealizuje kolejną ewolucję swojego środowiska zarządzania sprzętem IoT - Arm Mbed IoT Device Management Platform. Rozwiązania Stream zostaną zintegrowane z platformą ARM, by umożliwić zarządzanie na dużą skalę połączeniami każdego urządzenia, niezależnie od lokalizacji czy sieci.

źródło: VentureBeat

Zobacz również