Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną

| Gospodarka

30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, która poszerza obszar, na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. To przełomowe zmiany, ponieważ do tej pory SSE funkcjonowały na zaledwie 0,08% obszaru Polski, a zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat.

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną

Na skutek tego prawo przestało nadążać za zmieniającą się sytuacją gospodarczą kraju i na świecie, co skutkowało m.in. podziałami regionalnymi. Ograniczenia terytorialne wymuszały na przedsiębiorcach i administracji wielomiesięczne procedury, co często prowadziło do rezygnacji z inwestowania.

Czas korzystania z ulg podatkowych wyznaczała, już dwukrotnie zmieniana, data kończąca funkcjonowanie stref. Obniżało to inwestycyjną konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Teraz zwolnienie podatkowe dla inwestycji będzie dostępne w całym kraju, a dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, przedsiębiorcy nie muszą przenosić się do poszczególnych SSE i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.

Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do końca 2017 roku w SSE zainwestowano już ponad 106 mld zł. Kapitał ten w ponad 68% pochodził z sześciu krajów: Polski, Niemiec, Holandii, USA, Luksemburga i Włoch. Co czwarta złotówka pochodzi z motoryzacji, a w strefach pracuje łącznie ponad 353 tys. pracowników.

Zobacz również