TTI kupuje spółkę Compona

| Gospodarka

Zależna od Berkshire Hathaway firma TTI przejęła szwajcarską spółkę Compona oraz zależną od niej niemiecką spółkę Cosy Electronics. Zarówno Compona, jak i Cozy są specjalistycznymi dystrybutorami produktów połączeniowych (interconnect products), świadczą usługi montażu oferowanych łączników oraz udzielają pełnego wsparcia w zakresie niestandardowych wiązek kablowych. CEO Compony, Riet Morell, będzie nadal zarządzał firmą, i będzie podlegał prezesowi TTI na region EMEA, Glynowi Dennehy'emu.

TTI kupuje spółkę Compona

Połączone przychody i łączny rynkowy udział firm TTI i Compona pozwolą stworzyć największą wyspecjalizowaną dystrybucję produktów połączeniowych oraz elementów pasywnych i elektromechanicznych w Szwajcarii. Cozy GmbH rozszerzy zasięg oferty TTI w Niemczech. W obliczu rosnącej konkurencji międzynarodowej Compona wykorzysta strategiczne rozwiązania TTI oraz globalną sieć sprzedaży.

Zgodnie z umową przejęcie firmy Compona przez TTI nie będzie skutkowało żadnymi zmianami dla pracowników oraz klientów. Niezmieniony pozostanie również zespół zarządzający z Rietem Morellem na czele.

źródło: Electronics Weekly

Zobacz również