Cyfrowa transformacja polskich przedsiębiorstw postępuje powoli

| Gospodarka Aktualności

Firmy Dell Technologies oraz Intel przeprowadziły badanie Digital Transformation Index, którego celem była analiza działań podejmowanych przez średnie i duże firmy, zmierzających do realizacji nowych modeli dojrzałości cyfrowego przedsiębiorstwa. Mimo pilnej konieczności przeprowadzenia transformacji wiele firm opóźnia się z jej realizacją - jedynie 5% polskich przedsiębiorstw można zakwalifikować do kategorii liderów transformacji cyfrowej.

Cyfrowa transformacja polskich przedsiębiorstw postępuje powoli

Oprócz określenia wartości wskaźnika dokonano szerszej analizy planów firm oraz potencjalnych problemów, z jakimi mogą się zetknąć w ciągu najbliższych pięciu lat.

Prowadzone co dwa lata badanie Digital Transformation Index po raz pierwszy odbyło się w 2016 roku i objęło firmy z 16 krajów. Wskaźniki opierają się na dokonanych przez respondentów ocenach w następujących obszarach: zgodność z podstawowymi atrybutami cyfrowego przedsiębiorstwa, istniejąca strategia informatyczna, strategia transformacji personelu i planowane inwestycje. Atrybuty cyfrowego przedsiębiorstwa, zdefiniowane w 2015 r., to: elastyczne wdrażanie innowacji, szybkie wykrywanie nowych możliwości, działanie w sposób przejrzysty i godny zaufania, wyjątkowa i spersonalizowana obsługa klientów oraz ciągła dostępność i realizacja zadań w czasie rzeczywistym.

W bieżącym roku badanie cyfrowej transformacji objęło firmy z 42 krajów. Oceniano następujące kategorie: liderzy, wdrażający, ostrożni, śledzący oraz opóźnieni. W Polsce jedynie 5% przedsiębiorstw mieści się w kategorii liderów, a ponad jedna trzecia (34%) badanych podmiotów należy do grup o najniższym poziomie dojrzałości. Oznacza to, że wprowadzają zmiany zbyt ostrożnie i w zbyt wolnym tempie, albo w ogóle nie opracowały planu transformacji. Niemal jedna czwarta (24%) przedsiębiorstw została zaliczona do prestiżowej kategorii "wdrażających". Największą grupę stanowią "ostrożni" - firmy, które nie mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie wdrażania transformacji cyfrowej. Mimo to aż 63% polskich przedsiębiorców uważa, że to ich firmy dokonają zmian na rynku, a nie zostaną do nich zmuszone.

Cyfrowa transformacja polskich przedsiębiorstw
Oceniane kategorie Opis Analiza za rok 2018
Liderzy Firmy, które traktują różne formy cyfrowej transformacji jako element swojego DNA 5%
Wdrażający Firmy, które opracowały dojrzały plan transformacji cyfrowej oraz dokonują inwestycji i wdrażają innowacje w tym zakresie 24%
Ostrożni Firmy, które ostrożnie i stopniowo przeprowadzają transformację cyfrową, opracowują plany i dokonują inwestycji z myślą o przyszłości 37%
Śledzący Firmy, które bardzo mało inwestują w technologie cyfrowe i dopiero zaczynają tworzyć plany w tym zakresie 31%
Opóźnieni Firmy, które nie mają planów wdrażania technologii cyfrowych ani nie inwestują w takie technologie 3%

Bariery transformacji cyfrowej

Okazuje się, że 91% polskich przedsiębiorstw styka się obecnie z poważnymi przeszkodami na drodze do transformacji cyfrowej. Najważniejsze z nich to zmiany w ustawodawstwie i przepisach, brak budżetu i zasobów, nadmiar informacji, brak wsparcia ze strony kierownictwa, a także brak spójnej strategii i wizji transformacji cyfrowej.

Bariery tego rodzaju utrudniają działania zmierzające do transformacji. Na przykład zdaniem 73% badanych menedżerów transformacja cyfrowa powinna objąć ich organizacje w szerszym zakresie.

Jak pokonać przeszkody

W trakcie badania ustalono, że przedsiębiorstwa podejmują kroki zmierzające do likwidacji istniejących barier. Próbują także zmierzyć się z zagrożeniem ze strony bardziej elastycznych, innowacyjnych uczestników rynku, którzy są w stanie przejąć ich klientów. Potwierdzają to następujące fakty:

  • 61% polskich firm korzysta z technologii cyfrowych w celu przyspieszenia rozwoju nowych produktów i usług;
  • 52% wykorzystuje analitykę w czasie rzeczywistym;
  • 47% firm uwzględnia kwestie bezpieczeństwa i prywatności we wszystkich urządzeniach, aplikacjach i algorytmach;
  • 46% przedsiębiorstw stawia na wymianę wiedzy między poszczególnymi działami: kierownicy działów IT zyskują kompetencje biznesowe, a menedżerowie działów biznesowych kompetencje informatyczne;
  • 40% stara się rozwijać odpowiednie kompetencje i gromadzić wiedzę specjalistyczną w ramach firmy; obejmuje to np. wewnętrzne szkolenia w dziedzinie programowania.

Przedsiębiorstwa używają także nowych technologii i zabezpieczeń informatycznych do realizacji transformacji cyfrowej i zapewnienia jej bezpiecznego przebiegu.

Inwestycje polskich przedsiębiorstw planowane w najbliższym czasie, czyli w okresie od 1 roku do 3 lat:

  • 69% firm zamierza zainwestować w cyberzabezpieczenia;
  • 46% firm chce zainwestować w środowiska wielochmurowe;
  • 38% firm planuje inwestycje w technologie Internetu Rzeczy (IoT);
  • 38% firm zamierza zainwestować w technologię Flash;
  • 37% przedsiębiorców zamierza zainwestować w technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

- To przełomowy okres dla przedsiębiorstw. Znajdujemy się w kluczowym momencie. Rozwiązania technologiczne, świat biznesu i członkowie społeczeństwa wspólnie tworzą nowe środowisko życia i pracy, sprzyjające zwiększeniu produktywności. Jednak tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo zorganizuje swoje działania wokół technologii, będzie ono w stanie szybko reagować, zautomatyzować działania i uzyskać gwarancję zadowolenia klientów. Dlatego właśnie transformacja cyfrowa powinna mieć najwyższy priorytet - stwierdził Dariusz Piotrowski, General Manager Dell EMC Polska.

źródło: Dell Technologies