Informator Rynkowy Elektroniki 2019 - zapraszamy do udziału!

| Gospodarka

Prace nad najnowszą edycją Informatora Rynkowego Elektroniki (IRE) wkraczają w decydującą fazę. Znajdą się w nim prezentacje oraz reklamy firm działających na polskim rynku, kompleksowe wykazy produktów, redakcyjne analizy bieżących trendów w technologii i gospodarce, a także obszerny spis kontaktów teleadresowych - w sumie kilkaset stron informacji niezbędnych dla pracowników zaopatrzenia, producentów elektroniki, firm usługowych, integratorów systemów oraz innych przedstawicieli krajowego przemysłu elektronicznego.

Informator Rynkowy Elektroniki 2019 - zapraszamy do udziału!

Publikacja firmowej oferty w IRE to świetna okazja dotarcia do partnerów biznesowych i klientów. Informator trafi do prenumeratorów miesięcznika "Elektronik", będzie również dystrybuowany przez cały rok 2019 na targach branżowych. Zapraszamy wszystkie firmy, które jeszcze nie podjęły decyzji o publikacji swoich materiałów w IRE, do kontaktu z redakcją.