FastLogic ma ISO27001

| Gospodarka Aktualności

FastLogic - łódzka firma projektowa poinformowała o otrzymaniu certyfikatu ISO 27001. Jest to międzynarodowy standard odnoszący się do wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information Security Management System - ISMS). Jego istotą jest ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji oraz implementacja odpowiedniego nadzoru i zarządzania niezbędnego do zachowania poufności, integralności oraz dostępności danych. Podstawowy cel ISO 27001 to ochrona informacji przed bezpowrotną utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub też przed dostaniem się w niepowołane ręce.

FastLogic ma ISO27001

 

Zobacz również