Laboratorium integralności sygnałowej i integralności mocy

| Prezentacje firmowe Pomiary

Łódzka firma FastLogic, zajmująca się badaniami, rozwojem i wdrożeniami zaawansowanych systemów elektronicznych, uruchomiła w 1 kw. bieżącego roku laboratorium integralności sygnałowej i integralności mocy (Signal Integrity/Power Integrity). W ramach laboratorium prowadzone są pomiary i walidacja linii transmisyjnych PCB oraz kompletnych łącz danych dla szybkości transmisji 25 Gbps i wyższej, na potrzeby budżetowania strat oraz ekstrakcji czwórnikowych modeli symulacyjnych.

Laboratorium integralności sygnałowej i integralności mocy

W laboratorium wyznacza się również właściwości szerokopasmowych sieci zasilających PDN, m.in. dla potrzeb systemów telekomunikacyjnych o restrykcyjnych wymaganiach w zakresie szumu fazowego.

Pomiary prowadzone są zgodnie ze standardem IEEE370 w dziedzinie częstotliwości, w paśmie do 40 GHz, przy użyciu VNA, zestawu mikrosond oraz innego specjalistycznego oprzyrządowania. Dokładność uzyskiwanych wyników potwierdzona jest na drodze wzorcowania odpowiednimi standardami i wymianą danych pomiarowych z wiodącymi na świecie (głównie w USA) ośrodkami zajmującymi się tematyką SI.

Warsztat integralności sygnałowej FastLogic został dodatkowo rozbudowany o uznany w środowisku, przestrzenny (3D) symulator zjawisk falowych zachodzących w obwodach drukowanych, dzięki czemu proces projektowania szybkich interfejsów cyfrowych przebiega wg najwyższych światowych standardów.

FastLogic posiada certyfikaty ISO9001, ISO27001 oraz AQAP2110, prowadzi projekty w wielu obszarach elektroniki, m.in. telekomunikacji, medycznym i zbrojeniowym, na potrzeby krajowego i zagranicznego przemysłu. W ramach współpracy krótko- i długoterminowej firma oferuje usługi B+R i projektowe z obszaru zagadnień integralności sygnałowej (SI) i integralności mocy (PI) dla wymagających systemów FPGA, SoC, CPU, DDRx, DSP, ASIC, itp.

Zobacz również