Mało elektroniki w polskim eksporcie

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Najważniejszymi krajowymi towarami eksportowym są części mechaniczne (wartość eksportu w 2017 r. to 11 mld euro), samochody (6,7 mld), krzesła (5,2 mld) i telewizory (4 mld). Z roku na rok rośnie też udział towarów zaawansowanych technologicznie. W 2004 roku stanowiły one 3,3% wartości eksportu ogółem, w 2017 - 7,7%.

Mało elektroniki w polskim eksporcie

Daleko nam np. do Korei Południowej, gdzie udział wysokich technologii w eksporcie wynosi ponad 26% czy nawet do średniej unijnej (17,8%), być może dlatego, że udział elektroniki w eksporcie jest mniej niż skromny.

Polska jest liczącym się eksporterem autobusów elektrycznych. Drugim obszarem są drukarki 3D, które stanowią 10% światowego rynku, a trzecim wyroby i usługi biotechnologiczne, których eksport w ostatnich 5 latach eksport zwiększył się blisko trzynastokrotnie - do 998,6 mln zł.

Zobacz również