Rząd przyjął pakiet prosumencki

| Gospodarka Zasilanie

Rząd przyjął tzw. pakiet prosumencki, zawarty w projekcie noweli ustawy o OZE. Pakiet rozszerza status prosumenta na małe i średnie firmy, modyfikuje też tzw. ustawę odległościową dotyczącą farm wiatrowych. Prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (do 50 kW), a także korzystać z tzw. opustów.

Rząd przyjął pakiet prosumencki

Rozliczanie energii ma następować w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co ma umożliwić korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, a także rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji (do 6,5 kW).

Kolejne rozwiązanie, to wprowadzenie możliwości lokalizowania OZE na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.