Coraz więcej zielonej energii z małych instalacji OZE

| Gospodarka Zasilanie

Moc małych (50-500 kWp) odnawialnych źródeł energii systematycznie wzrasta, wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki. Pod koniec 2019 r. w Polsce było ponad 800 małych OZE o łącznej mocy 163 MW. Udział OZE w krajowym wytwarzaniu wzrósł z 7% w 2016 r. do 9% w 2019. Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym w Polsce wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach (obecnie poniżej 50 kW), także prosumenckich - ponad 1 GW.

Coraz więcej zielonej energii z małych instalacji OZE