ITE i ITME zostaną połączone

| Gospodarka Projektowanie i badania

Działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Technologii Elektronowej i Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, z dniem 1 października 2020 roku zostaną połączone w jedną placówkę, w ramach konsolidacji. Obydwa instytuty działają w obszarze mikroelektroniki i materiałów w niej stosowanych. W ciągu ostatnich 6 lat obie placówki zaangażowane były w realizację ponad 250 projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych.

ITE i ITME zostaną połączone

Jak informuje Sieć Badawcza Łukasiewicz, połączenie kompetencji instytutów pozwoli na rozwój nowych kierunków badawczych w obszarach technologii materiałów zaawansowanych dla zastosowań w przyrządach nowej generacji, układach i systemach dla nanofotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Działania te wynikają z przekonania władz, że większe placówki będą miały mocniejszą pozycję konkurencyjną na rynku B+R. Z tych powodów w listopadzie 2019 r. Instytut Optyki Stosowanej połączył się z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym.

Zobacz również