ITME otrzyma blisko 25 mln zł na rozwój zaplecza badawczego

| Gospodarka Projektowanie i badania

W najbliższym czasie do Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych trafi unijne wsparcie finansowe, przeznaczone na doposażenie Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego instytut otrzyma ponad 24,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Środki te pozwolą zakupić aparaturę niezbędną do dalszego prowadzenia badań naukowych. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i dyrektor ITME Zbigniew Matyjas.

ITME otrzyma blisko 25 mln zł na rozwój zaplecza badawczego

- Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych powstał w 1979 roku, obecnie zatrudniamy około 230 osób. Pozyskujemy granty infrastrukturalne, realizujemy bardzo dużo projektów badawczych i nadal aplikujemy po nowe, licząc na dofinansowanie. Kluczowe obszary badań Instytutu to m.in. grafen epitaksjalny i grafen płatkowy - podkreślał dr hab. Zbigniew Matyjas, dyrektor ITME.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych przeznaczy pozyskane fundusze na prowadzenie badań i tworzenie kompleksowych instalacji badawczych, które umożliwią realizację całościowych przedsięwzięć naukowych w dziedzinach dotyczących m.in. technologii materiałów (nowe materiały, materiały warstwowe, dwuwymiarowe, inteligentne, potencjalne możliwości otrzymywania, opracowania skalowalnych technologii wytwarzania), opracowania technologii wytwarzania grafenu i materiałów na bazie grafenu, identyfikacji nowych koncepcji struktur i przyrządów na bazie grafenu oraz struktur dwuwymiarowych (do zastosowania w technologiach biomedycznych, sensorach, optoelektronice, fotonice, przyrządach elektronowych, elastycznej elektronice, energetyce). Realizacja projektu pozwoli na zastosowanie nowych struktur i przyrządów w systemach wykonawczych oferujących nowe możliwości funkcjonowania, a także na integrację grafenu i nowych materiałów z istniejącymi platformami technologicznymi m.in. z technologiami półprzewodnikowymi dla elektroniki. Rozwój zaplecza umożliwi także opracowywanie energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska, nowych produktów na bazie nanoform węgla.

Całkowita wartość inwestycji w Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii wyniesie przeszło 37,65 mln zł.

źródło: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych