SK Telecom i Deutsche Telekom tworzą spółkę joint venture pracującą nad 5G

| Gospodarka Komunikacja

Firmy SK Telecom i Deutsche Telekom zawarły umowę o utworzeniu spółki joint venture w dziedzinie technologii 5G. Każda z nich obejmie 50% udziałów we wspólnym przedsiębiorstwie i każda wyznaczy ze swej strony jednego przedstawiciela w celu zarządzania nowym podmiotem. Spółka będzie miała siedzibę w Niemczech.

SK Telecom i Deutsche Telekom tworzą spółkę joint venture pracującą nad 5G

Dzięki jv firmy wspólnie opracują zaawansowane rozwiązania 5G dla budynków i rozwiną możliwości rynkowe, począwszy od Europy. W perspektywie średnio- i długoterminowej ocenią również możliwości współpracy w zakresie usług z dziedziny rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, mobilnego przetwarzania brzegowego (MEC) oraz rynku aplikacji.

SKT wniesie do wspólnego przedsięwzięcia swoje aktywa technologiczne. Firma dostarczyła już repeatery 5G/LTE do testowej obsługi (od sierpnia do października 2020 r.) klientów DT w zakresie sieciowego pokrycia wewnątrz budynków, w ośmiu różnych miastach w Niemczech - tj. w Berlinie, Hamburgu, Bonn, Kolonii, Monachium, Darmstadt, we Frankfurcie i w Lipsku. Wyniki testów u klientów wykazały, że użytkownicy doświadczyli znacznej poprawy w zakresie 5G i LTE, tak w przypadku transmisji głosu, jak i danych. W ramach joint venture planowane jest zakończenie prac nad zaawansowanym repeaterem dual-mode 5G/LTE.

źródło: Electronics Weekly

Zobacz również