Powstaną stacje monitoringu pola EM

| Gospodarka Aktualności

W gminach miejskich i wiejskich staną punkty pomiaru pól elektromagnetycznych. W dużych miastach będzie ich przynajmniej kilka - wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Instalacje będą mierzyć pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości wykorzystywanych przez 5G (80 MHz-60 GHz).

Powstaną stacje monitoringu pola EM

W miastach poniżej 20 tys. mieszkańców będzie to jeden punkt. W miastach od 20 do 50 tys. mieszkańców będą dwa punkty, w miastach od 50 do 100 tys. - trzy, od 100 do 200 tys. - cztery. W największych miastach powyżej 200 tys. mieszkańców będą musiały być cztery punkty pomiarowe i trzy następne na każde rozpoczęte kolejne 100 tys. mieszkańców.

Zobacz również