W 2025 roku wartość rynku IoT przekroczy 767 mld dolarów

| Gospodarka Mikrokontrolery i IoT

W 2020 rynek IoT osiągnął wartość 244,47 mld dolarów, przy wzrośnie notowanym od 2015 roku charakteryzującym CAGR na poziomie 18,2%. Analitycy oszacowali, że w 2025 roku rynek ten wzrośnie do 767,29 mld dolarów, przy 25,7% CAGR. W roku 2030 roku wartość ta wyniesie 1,65 bln dolarów, a wzrost będzie charakteryzować CAGR na poziomie 16,6%.

W 2025 roku wartość rynku IoT przekroczy 767 mld dolarów

Wzrost w poprzednich latach wynikał z obecnego stanu rozwoju gospodarki na rynkach wschodzących, wzrostu dochodu rozporządzalnego, wysokich wycen firm programistycznych, zwiększonej dostępności urządzeń mobilnych oraz ekspansji internetu i usług szerokopasmowych. W kolejnych lat wzrost rynku IoT będą napędzać inwestycje w inteligentne miasta i sektor konsumencki.

Czynniki, które mogą utrudnić wzrost rynku w przyszłości to brak wykwalifikowanej kadry, rozwijająca się konkurencja, oprogramowanie typu open-source, wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i sytuacja epidemiologiczna.

Wpływ 5G na rynek IoT

Oczekuje się, że rosnąca adopcja sieci 5G będzie napędzać rynek IoT. Sieci 5G przyspieszą upowszechnienie aplikacji i usług IoT oraz wprowadzają nowe funkcje w zdalnym monitorowaniu, kontroli wizualnej i autonomicznych systemach. Technologie te znajdą zastosowanie m.in. w kopalniach i pojazdach połączonych z siecią.

Przepustowość sieci oferowana przez 5G umożliwia przesyłanie większej ilości danych i mniejsze opóźnienia. Technologia ta zapewnia zwiększony zasięg i wielu topologii sieciowych. Według najnowszego raportu Mobility Report firmy Ericsson, liczba użytkowników smartfonów 5G w 2021 roku wzrośnie do 600 mln, wzrastając 3-krotnie w stosunku do roku 2020. Do 2022 roku liczba ta ma przekroczyć miliard.

Jak IoT zmieni sektor służby zdrowia?

Obecnie coraz częściej w służbie zdrowia są wykorzystywane aplikacje IoT, w tym zdalne monitorowanie. Zapewnienia to pacjentom bezpieczeństwo i ochronę, a jednocześnie motywuje lekarzy do zapewnienia zaawansowanego leczenia. IoT w znaczący sposób zmienia sektor opieki zdrowotnej. Według badania przeprowadzonego przez firmę Data Driven Investor, sektor opieki zdrowotnej w 2020 roku odpowiadał za 40% wykorzystania urządzeń IoT. Do 2025 roku IoT w sektorze medycznym wygeneruje przychody na poziomie 135 mld dolarów.

Bezpieczeństwo IoT będzie priorytetem

Bezpieczeństwo IoT obejmuje zarówno urządzenia fizyczne, jak i sieci. Duże firmy działające w sektorze IoT uruchamiają urządzenia zabezpieczające IoT, aby zapobiec kradzieży danych i atakom. Na przykład w październiku 2020 roku Smitch, jedna z głównych indyjskich firm specjalizujących się w sektorze konsumenckim IoT, wprowadziła na rynek dwie nowe kamery bezpieczeństwa wyposażone w moduł Wi-Fi. Inteligentne kamery, które zapewniają między innymi widzenie w podczerwieni, śledzenie ruchu i dwukierunkową komunikację. Jest to najnowszy dodatek do szerokiej gamy produktów firmy Smitch. Inteligentne oświetlenie firmy Smitch stało się najbardziej udanym produktem IoT na Flipkart w 2019 roku, ze sprzedażą przekraczającą 100 tys. sztuk.

Kto najwięcej zyska na rynku IoT?

W 2025 roku globalna sprzedaż urządzeń IoT wyniesie 299,39 mld dolarów. Segment przemysłowy w tym czasie odnotuje sprzedaż na poziomie 161,98 mld dolarów rocznie. Digitalizacja produkcji wygeneruje roczne przychody w wysokości 310,24 mld dolarów.

 

źródło: The Business Research Company